Besparelser vil gå ud over arbejdsmiljø og trivsel

Besparelser vil gå ud over arbejdsmiljø og trivsel

På vegne af HK-klubben i Lejre Kommune Per Sander
Fællestillidsrepræsentant

Et stort flertal af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede tirsdag den 25. juni 2019 at reducere serviceudgifterne med 1% her i 2019 samt at der i budgettet for 2020 og 2021 ikke skal ske pris- og lønfremskrivning.

Det er selvfølgelig rettidig omhu, når direktionen råber ”vagt i gevær” fordi prognoserne viser en større udvikling i udgifterne primært på det specialiserede børn, unge og voksen-område samt en større tilvækst blandt de ældre.

Når det så er sagt, så er der altså andre måder end at reducere udgifterne. Der er også muligheden for at forhøje indtægterne, så disse svarer til udgifterne. Derfor bør der fremadrettet ses på muligheden for enten en generel skattestigning eller en stigning i grundskyldspromillen eller en kombination af begge.

Besparelserne vil alt andet lige betyde afskedigelse i 2020 og 2021 – hvis ikke allerede her i 2019 – og der kan ikke forventes at samme serviceniveau kan holdes. Dette vil igen have en effekt på både arbejdsmiljøet og trivslen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der i de seneste 4-5 år løbende har været sparekataloger, effektiviseringstiltag, og andre værktøjer for at spare på ressourcerne.

Alle midler er således udtømte. Der er i øvrigt allerede i budgetterne for 2020 og fremefter indlagt yderligere besparelser på baggrund af tidligere økonomiaftalers moderniserings- og effektiviseringsprogram mellem KL og regeringen.

Så kære politikere – I må gøre op med serviceniveauet og intensionerne i Vores Sted og det at sætte borgeren i centrum! Det kræver en helt ny definition for at vi kan varetage borgernes og virksomhedernes interesser på bedst mulig vis.

Igen vil vi sikkert høre, at kommunen bare kan spare på administrationen. Det er så også sket over en længere årrække. Pr. 31.12.2012 var der 191 medarbejdere på HK-overenskomsterne i Lejre Kommune. Pr. 31.12.2018 er der 175 medarbejdere. En nedgang på lidt over 8%!

Så fat mandsmod og gå mod strømmen – tag snakken om at ændre på skatteprocenten og/eller grundskyldspromillen.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »