Fremtiden for gymnastiksalen i Ferslev

Fremtiden for gymnastiksalen i Ferslev

Af Kjeld Andersen
hovedformand for
Kreds 57 Ferslev-Skibby


I Hornsherred Lokalavis d.2. juli på side 6 er den nærmeste fremtid for skolebygningerne i Ferslev beskrevet. I store træk en direkte afskrift af referatet fra økonomiudvalgets møde d. 19/6. 

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte skoleaktiviteterne til Jægerspris og gøre bygningerne klar til salg. Der må være nogle i kommunens administration, der ønsker at nedtone  især gymnastiksalens centrale rolle i det lokale foreningsliv, når der i ovennævnte referat står at: ” Herudover benytter det lokale idrætsliv skolehallen i mindre omfang.” 

Hvad er  ”mindre omfang”?  I sidste sæson var der aktiviteter i salen de fire første hverdage fra efter skoletid til kl. 21, om fredagen fra kl. 17, og i weekenden noget mere sporadisk. Men dog stadig nogen aktivitet og enkelt-arrangementer.

I den kommende sæson er der allerede søgt træningstider i samme omfang, og nu, da skolen flytter, er der også ønsker om at bruge salen tidligere på dagen. Er det ” i mindre omfang”?  

Tæt på halvdelen af Kreds 57 Ferslev-Skibby’s indendørs aktiviteter foregår i gymnastiksalen i Ferslev. Vi har sammen med de øvrige brugere af salen og andre lokale grupper med interesse i forsat at have et samlingspunkt i det sydvestlige hjørne af kommunen forsøgt at komme i dialog med vores lokalpolitikere om fremtiden for vores aktiviteter. 

Tre partier har svaret på vores henvendelse. Tak for det. To partier har besøgt os i Ferslev. Stor tak for det.  De medgiver alle – forelagt teksten fra referatet af økonomimødet d.19/6 – at ” i mindre omfang” nok ikke er den mest korrekte beskrivelse af det lokale foreningslivs nuværende brug af gymnastiksalen i Ferslev.   

Hvad vil der ske, når politiets lejeaftale udløber, og  man har fået ændret lokalplanen og banet vejen for et attraktivt salg?  

Lige nu indgår salen og parkeringspladsen ikke i en eventuel aftale med politiet. Vil salen og parkeringspladsen heller ikke indgå i et fremtidigt salg. 

Skal vi frygte at stå uden faciliteter til vores aktiviteter om et år, om to år? 

Hvor kan vi så være, og hvad med  vores udstyr, redskaber og rekvisitter, der i øjeblikket er oplageret på ganske mange m2 i Ferslev.

Selvfølgelig er det logiske at sælge skolebygningerne, når der ikke mere skal være skole på stedet. Men man bør være opmærksom på det store frivillige arbejde, der har sit omdrejningspunkt i Ferslev og ikke bare kan flyttes rundt efter forgodtbefindende.

Andre artikler fra denne uge