Vedligeholdelse af Lejre Kommunes fodboldbaner

Vedligeholdelse af Lejre Kommunes fodboldbaner

Af Jens Nielsen
Borger og interessent i idrætslivet
i Lejre Kommune
Vestergade 19, Hvalsø

Lejre Kommunes fodboldbaner blev igennem en årrække vedligeholdsmæssigt udsultet i en sådan grad, at det nærmede sig misligholdelse med deraf følgende forfald. Der var dengang kun afsat 300.000 kr. til vedligeholdelse af alle kommunens 23 græsfodboldbaner årligt.

På baggrund af klager fra fodboldklubberne bestilte kommunen derfor for 3 år siden en tilstandsregistrering af kommunens fodboldbaner fra et eksternt firma med speciale i dette. Rapporten konkluderede, at banerne var ringe vedligeholdt over en længere periode og skulle renoveres/genoprettes. Rapporten anbefalede, at der blev afsat et beløb på 1.500.000 kr. årligt til drift og vedligehold. 

Det tog politikerne konsekvensen af og vedtog i 2016 en ekstra driftsbevilling på 700.000 kr. årligt til styrket vedligeholdelse af græsfodboldbanerne i kommunen over en treårig periode.

Den treårige periode er nu udløbet, og trods den noget mindre bevilling er der blevet rettet så meget op på fodboldbanerne, at fodboldklubberne stort set er tilfredse med den nuværende indsats fra Vej og Park. En stor ros til Vej og Park for den store indsats.

Opvisningsbanen i Hvalsø var for 3 år siden i så ringe en forfatning, at den i perioden er blevet totalrenoveret for over en million kroner. Den er dog stadig ikke tilfredsstillende, så den må der arbejdes videre med.

Nu er budgetforhandlingerne for perioden 2020 – 2023 i gang, og jeg vil opfordre politikerne til, at man konverterer den nuværende anlægsbevilling på 700.000 kr. årligt til en årlig driftsbevilling fremover, således at den af Vej og Park udførte opretning af fodboldbanerne ikke er gjort forgæves.

Hvis man ikke gør det, vil den relative store investering være spildt, og kommunens græsfodboldbaner vil forfalde igen.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »