Vinge i fremdrift

Vinge i fremdrift

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Inden længe vil interesserede investorer kunne byde ind på byggeretter i området nær Deltakvarteret og stationen i Vinge – med en tilhørende opgave om revision af planerne for stationsområdet. 

Det står klart, efter at Frederikssund Byråd har vedtaget at indlede en udbudsproces for flere af de kommunalt ejede arealer i Vinge.

Ifølge rammerne for det kommende udbud skal en køber forpligte sig til at købe minimum 22.000 byggeretsmeter svarende til cirka 220 nye boliger i Vinge.

Samtidig skal en fremtidig køber – i samarbejde med Frederikssund Kommune – revidere helhedsplanen fra 2013 for stationsområdet, så den afspejler blandt andet den igangværende projektering af stationen og adgangvejene dertil.

Det er et næsten enigt Byråd, som nu har valgt at fortsætte udviklingen af byen Vinge, og det glæder borgmester John Schmidt Andersen (V):

– Det betyder meget, at vi politisk står sammen om at skabe ny fremdrift i Vingeprojektet. Vi ved, at stationen er på vej, og at staten vil bygge et nyt fællesmagasin i Vinge til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet for omkring 300 millioner kroner. 

Et klart signal
Med beslutningen om at udbyde arealer til salg er der nu lagt en plan for de kommende års udvikling i Vinge, og Byrådet har sendt et klart signal om, at vi vil Vinge, tilføjer borgmesteren. 

– Vi kan se vejen videre frem, og den tager vi ét skridt ad gangen. Uden at vi dermed har givet køb på vores ambitioner om en ny by, der bygger på værdier som nærhed, natur og bæredygtighed.

John Schmidt Andersen understreger, at udviklingen af Vinge stadig tager udgangspunkt i de oprindelige tanker og ideer fra Henning Larsen Arkiteternes helhedsplan fra 2013. Om end der er brug for en opdatering af dele af den, og at den opdaterede helhedsplan skal godkendes politisk.

Investorer
Frederikssund Kommune har i løbet af sommeren 2018 gennemført en åben markedsdialog, for at afdække interesserede investorers ønsker og forventninger til muligt byggeri i Vinge. 

Udbuddet er således en udløber af dels Byrådets ønsker for udviklingen af Vinge og dels dialogen med mulige investorer. 

Udbuddet lægger med den valgte størrelse op til, at især større investorer kan finde udbuddet interessant. 

Indkomne købstilbud skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Vingeforeningen
På samme møde vedtog Byrådet også, at det er kommunen, der fremover skal eje og drive Vinges grønne byfælles – det grønne hjerte – på de arealer, som Frederikssund Kommune ejer, og at der skal etableres en stor fælles grundejerforening – Vingeforeningen. 

Den skal være rammen om fælles aktiviteter i Vinge og skal påtage sig en række opgaver inden for anlæg, drift og arrangementer med fokus på fælles interesser. 

Den økonomiske ramme for Vingeforeningen bliver et bidrag på fem kroner pr. byggeretsmeter pr. grundejer.

Af de arealer i Vinge, der tidligere har været udbudt til salg, er der næsten udsolgt. 

Kommunen tilbagekøbte i foråret 2018 en række grunde i Deltakvarteret, men der er nu kun en parcel til rækkehuse tilbage og en enkelt parcelhusgrund.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »