Hovedstadsudspil punkt 1

Hovedstadsudspil punkt 1

Af Kjeld Haslund Folketingskandidat
Det Konservative Folkeparti
Frederikssund og Halsnæs,
Gyldenstens Vænge 139
FrederikssundRegeringen er kommet med et hovedstadsudspil, som indeholder flere gode tiltag. 

F.eks. bliver færdiggørelsen af såvel Frederikssundmotorvejen som Hillerødmotorvejen fremhævet. 

Begge dele er ganske fornuftigt. En VVM-undersøgelse viser allerede, at færdiggørelsen af Frederikssundmotorvej giver samfundet en økonomisk gevinst, og det vil den kommende VVM-undersøgelse for færdiggørelse af Hillerødmotorvejen også vise. Så gå blot i gang med at bygge – Danmark skal ikke betale penge for dette, Danmark kommer til at tjene penge på disse investeringer. Samtidig bør Kregme rundkørslen forbedres for blot 20-25 mio. kr., og denne investering er tilbagebetalt efter blot 1½ år. 

Bag Hovedstadsplanen er der en forventning om øget befolkning i Hovedstaden med 200.000 personer frem til 2030. Hovedstaden har i dag 2,1 mio. indbygger, der udgør 35,6% af Danmarks befolkning, og her ligger 40,6% af alle virksomheder i Danmark. 

Planen består af 6 dele:

1. Erhvervsbyggeri ved stationer udvides fra 600 m. til 1000 m. afstand fra en Hillerød, Helsingør, Frederikssund, Roskilde, Køge og Høje Taastrup station.

2. Ny 60 km. lang motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvej (½ Ring 5 Motorvej).

3. Flere grønne områder mellem fingrene.

4. Udvidelse af København Lufthavns Station

5. Samle Hovedstadens Offentlige Transport i HOT

6. Nye øer – Lynetteholmen ved Amager 35.000 nye beboer i år 2070 og 9 nye holme ved Avedøre til Erhverv.

Jeg mener, det er for smalt at have fokus primært på Hovedstaden. Hovedstaden hænger unægtelig sammen med Hovedstadsregionen, hvorfor mine kommentarer og forbedringsforslag skal ses i denne sammenhæng.

Udspillet fra ”Kommissorium for udspil for Hovedstaden 2030” lægger rent faktisk også op til Hovedstadsregionen, da den tager udgangspunkt i 5 finger planen.

I forhold til punkt 1 – så syntes jeg, at en lempelse af reglerne for udvidelse af erhvervsbyggeri omkring de 5 byer i 5 fingerplanen og Høje Taastrup er yderst fornuftigt. Jeg har aldrig forstået, hvorfor virksomheder skal ligge indenfor 600 m fra en station – det er jo langt fra alle, som tager toget på arbejdet. Så denne regel vil jeg gerne af med.

Andre artikler fra denne uge