– Vi skal ikke være et parallelsamfund

– Vi skal ikke være et parallelsamfund

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Af Conny Probst

SKIBBY: I dag fungerer Skibbyhøj som et midlertidigt botilbud for unge voksne med betydelig nedsat psykiske funktionsevne som følge af psykiatriske lidelser og problemstillinger. 

Beboerne kommer typisk fra forældre, fra psykiatriske hospitaler, fra opholdssteder for unge under 18 år eller fra egen bolig. 

Det er unge, der – i en periode af deres liv – har behov for omfattende støtte og træning til at udvikle deres færdigheder, så de kan mestre en så selvstændig tilværelse som muligt. 

 Pladserne er for øjeblikket fyldt op med 23 beboere mellem 18 og 35 år. Langt de fleste er mellem 18 og 25 år, fortæller forstander Trine Anker Larsen.

– De fleste debuterer med deres psykiske vanskeligheder i teenageårene. Målet med at bo på Skibbyhøj i en periode er, at man gennem støtte og træning får lært at håndtere sine udfordringer, så man får det bedre, klarer sig mere selvstændigt i hverdagen og får mere mod og håb for livet end man måske havde, da man kom.

Praktik og skole
Tidligere var der en række beskyttede værksteder på Skibbyhøj, hvor der kom borgere fra egen bolig eller andre botilbud og var i beskæftigelse. 

I dag kan de unge komme i intern praktik i Skibbyhøjs gartneri og grønne områder, i produktionskøkkenet, hos de administrative medarbejdere, hos pedellen eller i rengøringen.  

Praktikkerne kan bruges som springbræt til at komme videre med praktikker uden for Skibbyhøj,  genoptagelse af skolegang, uddannelse mv.

– Vi skal ikke være et parallelsamfund. Det drejer sig om at få indhold i  hverdagen og foretage sig noget meningsfyldt, så man har noget med sig, når man flytter herfra  siger Trine Anker Larsen. 

Sociale færdigheder
De unge voksne tilbringer alt fra måneder til år på Skibbyhøj. Størstedelen af beboerne kæmper med angst, fortæller hun.

– Vores opgave er at klæde dem på, så de eksempelvis godt tør stå i køen i Netto, og i øvrigt være sammen med andre – og for nogen også til at være alene.

– Gensidig respekt og tillid er også noget, vi træner. Eksempelvis at melde afbud til praktik, eller at fortælle hvis man tager til familien et par dage. 

– Der bliver også gjort meget ud af at dyrke friluftsliv, krop og motion.   Bevægelse og kropsbevidsthed er tæt knyttet til, at de psykiske vanskeligheder mindskes, og at lyst, velvære og mod øges. 

Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte beboers motivation, ønsker og behov, fortæller Trine Anker Larsen.

Som en beboer  på Skibbyhøj fortæller: – Det hjælper mig i hverdagen at få hjælp til at håndtere mine udfordringer og til at strukturerer hverdagen. Vi har et godt samvær, og vi har gode aktivitetstilbud.

Skibbyhøjs jubilæum fejres den 6. september for nuværende og tidligere beboere og personale samt for alle andre, der har eller har haft tilknytning til Skibbyhøj.[/vc_column_text][vc_single_image image=”40459″ img_size=”800×400 pixel”][/vc_column][/vc_row]

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »