Skibbyhøj gennem 100 år

Skibbyhøj gennem 100 år
Beretning fra optagelses- hjemmet 1924 til 1929

Skibbyhøj startede i 1919 som et statsoptagelseshjem for unge mandspersoner. Siden 1982 har det været et midlertidigt socialpsykiatrisk bosted for unge voksne.

Af Conny Probst

SKIBBY: Efter 1. Verdenskrig så Justitsministeriet sig om efter en ejendom, der egnede sig til oprettelse af et hjem for unge mandspersoner. Valget faldt på Horns Herreds Kost- og Realskole på bakken syd for Skibby. 

Ministeriet købte ejendommen omkring nytår 1918, men skolen skulle fortsætte til sommerferien. Derfor lejede man sig i de første fem måneder ind i en mindre lejlighed. 

1. august 1919 flyttede ”Skibby Statsoptagelseshjem” for adfærdsvanskelige og kriminelle drenge ind i lokalerne med syv til otte elever. 

Kort efter byggede man til, købte en  naboejendom med tilhørende seks tønder land samt  ekstra 5 1/2 tønder land. De efterfølgende år blev der bygget yderligere til og tilkøbt flere bygninger.  

I den første beretning fra optagelseshjemmet kan man læse, at drengene , der var mellem 14 og 18 år, ”skikkede sig vel”. Ud af de  første 43 drenge, der forlod optagelseshjemmet, kom de otte i tjeneste, ni kom i lære, fem drog til søs, 19 kom på opdragelsesanstalter og to returnerede til deres hjem.

Der var kun regelmæssig skole om vinteren. Ellers var drengene beskæftiget med legemligt arbejde i mark og have, ved brændehugst og husgerning.

Dagsordenen
Om vinteren blev drengene vækket klokken seks om sommeren en halv time tidligere. 

Efter morgenmad, andagt og rengøring var der gymnastik eller fodbold. Så fulgte et par timers arbejde, derefter middagsmad og fritid – og eftermiddagskaffe inden man igen skulle arbejde. 

Om sommeren arbejdede drengene fra klokken 13.15 til klokken 18. Om vinteren kun halvanden time om eftermiddagen, derefter var der skolegang i tre timer.

Efter aftensmaden var der andagt igen, og så gik man i seng klokken 20.15.

Hver lørdag kom eleverne i bad og blev forsynet med rent undertøj. 

Der var varm mad til middag. De resterende måltider bestod af grød og smørrebrød. Om søndagen blev der serveret franskbrød eller kage til morgen- og eftermiddagskaffen samt et ekstra stykke smørrebrød til aftenteen.

Nye tider
På det tidspunkt, hvor optagelseshjemmet blev opført, var det naturligt at beskæftige eleverne med gartneri og landbrug. Men i løbet af de efterfølgende 50 år gik Danmark fra at være et udpræget landbrugsland til at blive et industriland. Så der måtte andre beskæftigelses- og oplæringsmuligheder til. Man indrettede blandt andet et auto- og smedeværksted, et snedkerværksted og et malerværksted.

Det forebyggende arbejde havde ligeledes oplevet en rivende udvikling. Eleverne, der kom til hjemmet, havde ofte store psykiske vanskeligheder at slås med, og en psykolog og psykiater blev inddraget i arbejdet. 

Siden 1982, hvor Skibbyhøj overgik til at være en amtslig socialpsykiatrisk bo- og beskæftigelsesinstitution, har beboerne været  psykisk sårbare unge mennesker.

Andre artikler fra denne uge