Vi kan ikke vente med at komme i gang

Vi kan ikke vente med at komme i gang

Af Tina Tving Stauning( S)
Gruppeformand  

Der er ét område, hvor Frederikssund Kommune kan gøre den absolut største forskel for vores borgere og verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø. 

Socialdemokratiet vil en klimaindsats her og nu. For det første, fordi vi tør gå forrest med store visioner. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.

Derfor anbefaler vi blandt andet Frederikssund Byråd: 

• At fastsætte en målsætning om 5 procent CO2-reduktion pr. år.

• At Frederikssund Kommune indenfor egne rammer er uafhængige af fossile brændstoffer senest år 2030.

• At Borgmesterpagten tiltrædes pr. 1. januar 2019.

• At Byrådet allerede i første kvartal 2019, sammen med borgerne og Klimarådet, konkret drøfter, hvilke tiltag der skal igangsættes allerførst for at nå disse mål. 

I Frederikssund Kommune har der været støttet op omkring etablering af diger. Kriseberedskabet er opdateret. Der har været arbejdet med at nedbringe energien i de kommunale bygninger. 

Der er kommet bedre og flere muligheder for at sorterer affald til genanvendelse. Klimasikringsprojekter omkring regnvand fra oven er etableret. 

Ja på mange fronter har vi i Frederikssund Kommune rykket på nødvendige klima- og miljøtiltag, men der er lang vej endnu med den grønne omstilling. 

Det kommunalt nedsatte Klimaråd i Frederikssund Kommune er kommet med flere anbefalinger. Senest har Frederikssund Kommune forpligtet sig til yderligere tiltag ved at underskrive en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være KlimaPlus kommune. Det kræver handling. 

Hvis vi skal løse udfordringerne, før det er for sent, er det helt afgørende, at Frederikssund Kommune kommer med i den grønne omstilling, så vi også lokalt kan leve op til FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden. 

Derfor har socialdemokratiet fremsat en lang række grønne miljø- og klimatiltag. Vi kan ikke vente med at komme i gang.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »