Venstre stiller forslag om klimastrategi

Venstre stiller forslag om klimastrategi

Af Jørgen Bech
Gruppeformand Venstre,
Dådyrvej 113, 4050 Skibby

Venstre i Frederikssund kommune ønsker, at Frederikssund Kommune nu sætter en tydeligere kommunal klimadagsorden. Derfor stiller vi forslag om formulering af en klimastrategi, som overordnet har det formål at vi også i Frederikssund Kommune sætter mål og retning for udviklingen i kommunen på klimaområdet. 
Folketinget har vedtaget en klimalov. Målet med den er bl.a., at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. 

Der er lagt vægt på, at klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Dette skal ske ved at gøre brug af moderne teknologier, sikre synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre, at dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.

Med en kommunal klimastrategi, ønsker Venstre at Frederikssund Kommune forstærker sin indsats for at styrke en positiv klimaudvikling. 

Det skal ske ud fra en erkendelse af, at klimaet – uanset årsager – er under forandring, og hvor de stigende globale temperaturer tilskrives udledning af drivhusgasser, som er afledt af forbruget af fossile brændstoffer til energifremstilling.

Vi anerkender, at der ikke er fuld enighed om, hvor stor en rolle fossile brændstoffer spiller i forhold til naturligt forekommende variationer i klimaet. 

Uanset dette, har Folketinget besluttet at Danmark skal reducere den menneskeskabte udledning af drivhusgasser væsentligt. Det mål ønsker vi, at Frederikssund Kommune bidrager til i lighed med andre af landets kommuner. Gennem en årrække har kommunen fokuseret skarpt på at opnå besparelser på energiforbruget. De besparelser har reduceret udledningen af drivhusgasser betydeligt. 

Derfor blev Frederikssund Kommune i 2017 kåret som ”Klima-Plus” kommune af Dansk Naturfredningsforening. Desuden har Frederikssund Kommune vedtaget en klimatilpasningsplan, som sigter efter at reducere virkninger af ekstremt vejr. 

Nu ønsker vi i Venstre, at tage et skridt videre med forslaget om,at Frederikssund Kommune formulerer en klimastrategi, som også bør inddrage visionen om en grøn klimakommune, hvor det bliver sundere at bo, leve og arbejde. 

En klimastrategi kan:

• Fastlægge realistiske klimamålsætninger, der kan danne baggrund for handleplaner og budgetprioriteringer på området.

• Skabe grundlag for prioritering af initiativer, der dels reducerer den menneskeskabte påvirkning af klimaet, dels sikrer et sundt nærmiljø for kommunens borgere.

• Tage udgangspunkt i de almindeligt forekommende kommunale aktiviteter, og skal muliggøre initiativer på andre områder, herunder et tæt samarbejde med og mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, uddannelsesinstitutioner samt andre om at reducere udledning af drivhusgasser og sikre et sundt nærmiljø.  

Vi sigter efter at samle et bredt flertal bag forslaget. De politiske drøftelser tænkes at kunne lede frem til endelig beslutning forud for næste års budgetforhandlinger.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »