Vi har været der

Vi har været der

Læserbrev

Af Borgmester
Tina Tving Stauning

De sidste dages storm og 100-års hændelser med stigende vandstand får igen flere borgmestre til at råbe om statslig hjælp til kystbeskyttelse.

Jeg tilslutter mig koret.

Vi har nemlig været der. Ingen tvivl om, at det har været slemt også denne gang. Meget slemt med den sidste stormflod.

Billederne i nyhedsmedierne har gjort stort indtryk og turen til Rødvig dagene efter stormen og de store bølger glemmer jeg sent.

Ubeskrivelige kræfter, når store sten slynges langt op på veje og marker. Når bådhuse og skrænter forsvinder i havet og når kuttere, huse og andet kastes omkring.

Det giver kuldegys og alt for tydelige minder om Bodils og Maliks besøg i Frederikssund Kommune indenfor de sidste år.

Mange, mange ejendomme blev oversvømmet, da vandet fossede ind via Roskilde Fjord og Isefjorden med vinden fra nordvest og mange, mange borgere husker, hvordan vi kæmpede med vandmasserne for at redde både mennesker og dyr ud af huse, som stod under vand.

Lige siden Bodils og Maliks besøg har vi arbejdet med flere og højere diger mange steder i kommunen, men sagsgangen er meget indviklet og krævende, og vi skal bruge mange kommunale ressourcer på at komme i mål inden næste flodbølge.

Her mangler vi nogle regionale/statslige løsninger! Både i form af kontant støtte, men også som medspiller på løsninger, som kunne sikre et meget stort område, som en løsning mellem Hundested/Rørvig vil kunne.

Herved vil hele Roskilde Fjord og Isefjordens opland kunne beskyttes på en gang. En umulig opgave at kaste sig ind i som alene-mindre-kommune, men som ville beskytte mange, mange mennesker, naturområder og samfundsværdier, hvis det blev gennemført.

Derfor – vi er mange kommuner med kystlinje, som har brug for statens hjælp.

Vi er mange kommuner, som er dybt berørte af de store klimaændringer.

Vi er mange, som gerne så store fælles løsninger og ikke mindst mulighed for statslig (med-)finansiering! Fint med Klimahandlingsplan 1, men vi har snarest brug for en Klimahandlingsplan 2 og 3, mere fleksible regler for kystsikring og mange flere statslige midler inden vandet igen kommer forbi.

Vi har set nok vand i Frederikssund Kommune.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »