Frederikssund Provsti overtager kompetencen fra Skuldelev-Selsø menighedsråd

Frederikssund Provsti overtager kompetencen fra Skuldelev-Selsø menighedsråd

De fleste medlemmer i menighedsrådet er stoppet. Nu tager et såkaldt forretningsmenighedsråd over frem til næste valg.

SKULDELEV/SELSØ: I 2021 fik Skuldelev-Selsø menighedsråd lov til at holde suppleringsvalg, da rådet ikke var fuldtalligt, hvilket vil sige syv medlemmer plus præsten, der er født medlem.

Der blev valgt to personer. Herefter fungerede det fuldtallige menighedsråd i et år.

I efteråret 2022 stoppede tre personer, så der var kun fire personer tilbage til at varetage de mange opgaver med at færdiggøre renoveringen af den fire-længede præstegård, forpagte marker ud, være arbejdsgiver, vedligeholde to kirker, planlægge grøn omstilling på kirkegårdene, arrangere koncerter og foredrag mv

Denne sommer stoppede endnu tre personer, og dermed er der kun et valgt medlem tilbage i menighedsrådet; Inger Marie Birk Jørgensen – og sognepræst Victor Graeser-Greve.

Provsten bliver formand

Derfor har Skuldelev-Selsø menighedsråd besluttet at delegere kompetence til Provstiudvalget.

Der er blevet nedsat er såkaldt forretningsmenighedsråd – med de tilbageblevne to repræsentanter for menighedsrådet og fem medlemmer fra provstiudvalget.

På et møde den 25. oktober blev rollerne fordelt.

Provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Stenløse er formand for forretningsmenighedsrådet og Bjarne Meervaldt Larsen, Frederikssund er næstformand.

Jens Larsen, Skibby er kirkeværge frem til menighedsrådsvalget i 2024.

En ufærdig præstegård

Efter mange års restaurering kunne provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss holde åbningstale for præstegården den 23. maj i år.

Men overdragelsen til præstegårdens beboere har været ulykkelig på den måde, at indflytningen – efter at den var aflyst – pludselig blev gennemført i forbindelse med en genhusning af præstefamilien, kan man læse i et af menighedsrådets referater.

Som konsekvens heraf var præstegården ikke 100 procent færdig, og afhjælpning af fejl og mangler pågår stadig.

Derfor har menighedsrådet blandt andet besluttet at kompensere præstefamilien for rengøring efter håndværkere for 50 timer.

Der er konstateret lugtgener i tre lokaler ved præstegårdens køkken, og kloakken er i færd med at blive repareret for 104.000 kroner.

Herefter skal lægges terrazogulv i køkkenet med en forventet tørretid på tre måneder.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »