Velbesøgt møde om kommuneplanen

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På borgermødet i Elværket i sidste uge blev de godt 50 fremmødte borgere klogere på nogle af de mange emner, forslaget til kommuneplanen indeholder.

– Kommuneplaner skal revideres en gang hver valgperiode og skal afspejle Byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling, forklarede borgmester John Schmidt Andersen (V), da han bød velkommen til borgermødet. 

Ud over at gennem-
gå aftenens program
gjorde borgmesteren også opmærksom på, at for-
slag til Kommuneplan
2021 – 2033 er i høring frem til den 9. septem-
ber. 

Planens indhold
Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. 

Planen blev i hovedtræk gennemgået på mødet af chefkonsulent Anker Riis, der blandt andet kom ind på emner som muligheder for byudvikling, infrastruktur, skovrejsningsområder, det grønne Danmarkskort, vindmøller og solcelleanlæg samt klimatilpasning og kystsikring. 

De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen som kan læses på kommunens  hjemmeside.

Det er også her, man kan finde høringsmaterialet.

Share.

About Author