Vedtagelse af Planstrategi 2023

Vedtagelse af Planstrategi 2023

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har vedtaget Planstrategi 2023 ”Fremtidens grønne udviklingskommune”

Planstrategien er Byrådets strategi for den langsigtede fysiske udvikling i kommunen.

Byrådet har vedtaget ambitiøse mål for bosætningen i kommunen, for den grønne omstilling og klimatilpasningen og for naturen og biodiversiteten i kommunen.

Planstrategi 2023 står på skuldrene af dette arbejde og klima og natur er et gennemgående emne, der folder sig ud gennem samtlige temaer.

Fire temaer er centrale i udviklingen af kommunen:

• Stærke lokale fællesskaber.

• Attraktiv og klimavenlig købstad.

• Fjordlandet – vores rige natur.

• Det gode erhvervs- og arbejdsliv.

Planstrategien har været offentligt fremlagt fra den 3. oktober 2023 til den 28. november 2023.

I høringsperioden indkom der ni høringssvar med forslag, som i vidt omfang er i tråd med Planstrategien, men i mange tilfælde mere konkrete og dermed har mere karakter af forslag til kommuneplanlægningen og detaljeret planlægning indenfor klima og trafik.

Høringssvarene tages med i det videre arbejde med kommuneplanlægningen.

Planstrategien er bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

Andre artikler fra denne uge