Stien skal sikres

Stien skal sikres

Af journalist Conny Probst

SELSØ: I efteråret besluttede Klima, natur og energi at indstille projektet med en sti langs med Græse Å til tiden er mere moden.

Til gengæld har den kommunale administration fremhævet to andre stiprojekter, som bør prioriteres. Og det har udvalget sagt god for på det seneste møde.

Det ene projekt er stien ved Møllekrogen nær ved Selsø. På en del af stien er kystsikringen ødelagt, og stien er ved at erodere ned i Roskilde Fjord.

Det er den del af stien, der ligger øst for sluseporten – en strækning på cirka 45 meter.

Problemet er ydermere, at en del af sandet nu har lagt sig foran slusen, så den ikke kan lukkes.

Udvalget har derfor besluttet at reetablere stien og forbedre kystsikringen. Projektet er anslået at koste omkring 300.000 kroner.

Det andet projekt er stien gennem Kirkeengen i Slangerup. Stien går gennem en mose og er derfor meget sumpet og reelt kun farbar uden gummistøvler i tørkeperioder. En permanent løsning er at etablere en lille trægangsti på de fugtige strækninger. Projektet er estimeret til omkring 343.000 kroner.

Status på anlæg af nye trampestier

I 2016 blev der udarbejdet et arbejdsdokument for anlæg af nye rekreative stier.

En status viser, at hovedparten af disse stier er lavet – eller det har ikke muligt at få dem etableret.

Ved andre stier er der en alternativ stiføring, så behovet for en ny sti ikke er presserende.

Administrationen anbefaler derfor, at behovet for nye rekreative stier nytænkes, og at der udarbejdes en ny plan for hvor og hvordan, nye stier kan anlægges.

Andre artikler fra denne uge