Varmeværk ønsker at bruge andre varmekilder

0

JÆGERSPRIS: Varmeforsyningsselskabet Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. ønsker at etablere nye anlæg til varmeproduktion for at kunne reducere afhængigheden af naturgas og få mulighed for at bruge billigere varmekilder.

Selskabets varmeprojektforslag kræver kommunal godkendelse og høring, før det kan realiseres. Udvalget for Klima, natur og energi har debatteret projektet og anbefalet byrådet at godkende det ansøgte projektforslag for etablering af ny produktionskapacitet.

Kraftvarmeværket producerer i dag varme fra et solvarmeanlæg, som står for cirka otte procent af varmeproduktionen.

Resten af varmeproduktionen er baseret på gas.

Mindre
afhængighed af gas

Med den aktuelle udvikling i brændselspriser er gas blevet en dyr energikilde.

Selskabet ønsker derfor at nedbringe deres afhængighed af gas ved at tilføje mulighed for produktion af varme via andre energikilder.

Konkret ønsker selskabet at udbygge kraftvarmeværket med en varmepumpe på 7,0 MW, en elkedel på 10 MW samt en varmeakkumulator på 3.000 m3.

Selskabets projektforslag vil betyde, at brugen af gas stort set udfases – andelen af gasbaseret varme fra selskabet reduceres til 0,6 procent.

Muligheden for at bruge gas i produktionen fastholdes for at sikre anlægget en større økonomisk robusthed, idet driften løbende kan optimeres efter de aktuelle el- og gaspriser.

Økonomien

I projektbeskrivelsen konkluderes det, at den selskabsøkonomiske besparelse ved gennemførelse af projektet ligger på cirka 7,7 millioner kroner pr. år.

Gennemførelsen af projektet vil medføre en besparelse for forbrugerne hos Jægerspris Kraftvarme.

Den forventede årlige besparelse i variable omkostninger for en standardforbruger vil være på cirka 5.200 kroner .

Det vurderes umiddelbart, at projektforslaget vil kræve behov for dispensationer fra den gældende lokalplan eksempelvis vedrørende højde og bebyggelsens omfang eller en evenrtuel ny lokalplan.

Det tages der stilling til senere, når der foreligger et forslag til konkret udformning af bygninger og anlæg.

Jægerspris

Share.

About Author

Avatar photo