Vandværk udskifter de manuelle målere

Vandværk udskifter de manuelle målere
Vandværkspasser Poul Erik Pedersen og bestyrelses-suppleant Bjarne Mølkjær med en af de nye vandmålere. Foto Steen Westh

Hen over de næste måneder udskifter Skuldelev Vandværk alle vandmålere for vandværkets brugere. De nye vandmålere kan fjernaflæses, og fremover slipper brugerne for at indberette deres årsforbrug.

SKULDELEV: – De vandmålere, som vandværkerne installerer hos forbrugerne, skal udskiftes efter seks til otte års forløb for at sikre, at de måler korrekt.

– Vores nuværende målere en manuelle, og forbrugeren skal selv aflæse dem hvert år til nytår og indberette data til vandværket, forklarer Søren Find Andersen, kasserer i Skuldelev Vandværk a.m.b.a.

De nye målere kan vandværket selv aflæse og løbende holde øje med forbruget.

-Så får vi også mulighed for at spore eventuelle læk på ledningsnettet, siger han.

Henved en million

De nye målere koster væsentligt mere en de gamle.

– Udskiftningen af cirka 733 målere under Skuldelev Vandværk, inklusive omkostninger til de VVS-selskaber der foretager udskiftningen, koster i alt 953.249 kroner, fortæller kassereren.

– Der kan komme ekstra omkostninger i forbindelse med udskiftningen. For eksempel hvis forbrugeren ikke er hjemme, når vi kommer til aftalt tidspunkt.

– Så vi har beregnet totalomkostningerne til en million kromer.

Et væsentligt argument

Udskiftningen af vandmålerne gennemføres i oktober, november og december, og man forventer at være færdige den 31. december.

– Antallet af forbrugere ændrer sig løbende. I dag har vi 733 forbrugere. Skuldelev Vandværk har i de senere år ved sammenlægninger overtaget vandforsyningen fra Bonderup, Ny Krogstrup og Østby vandværker.

– I de senere år har det været vanskeligt at få alle forbrugerne til at aflæse målerne og indsende data til vandværket.

– Et stigende antal forbrugere har derfor fået deres vandforbrug beregnet efter et skøn, hvilket i det lange løb er uholdbart for forbrugeren såvel som vandværket, siger Søren Find Andersen.

– Da elselskaberne og mange vandværker har fjernaflæsningsbare målere, er forbrugerne vænnet til, at de ikke selv længere skal aflæse forbrugsmålere.

– Det er et væsentligt argument for Skuldelev Vandværk til at skifte til nye målere.

Andre artikler fra denne uge