Unge i fritidsjob på omsorgscentrene

Unge i fritidsjob på omsorgscentrene

Af Conny Probst


FREDERIKSSUND KOMMUNE:
Center for Voksenstøtte og Rehabilitering vil fra efteråret ansætte unge skoleelever i fritidsjobs på omsorgscentrene.

 Centeret er inspireret af Horsens Kommune, som med succes har oprettet fritidsjob til unge på ét af deres plejehjem.  

I Frederikssund kommune er man – som i landets øvrige kommuner – udfordret på at kunne rekruttere nye og dygtige medarbejdere til omsorgsarbejdet. 

Man ser derfor ansættelse af unge i fritidsjobs som en mulighed for at komme i kontakt med de unge, at vække deres interesse for de kommunale omsorgsjobs og at inspirere dem til på sigt at ville uddanne sig inden for pleje- og sundhedsområdet. 

Formålet med tiltaget er desuden at skabe liv og fællesskab mellem de unge og beboerne på omsorgscentrene.

Fire job
I første omgang igangsættes indsatsen på ét af de fem omsorgscentre. Valget er faldet på Tolleruphøj, som har god erfaring med unge i erhvervspraktik. 

Planen er, at stillingerne opslås til august 2019 i forbindelse med skolestart, så de unge kan påbegynde i jobbet pr. 1. september. 

Målgruppen vil være 15- til 17-årige unge, og i første omgang vil Tolleruphøj ansætte fire unge. Den ugentlige arbejdstid vil være på cirka fire timer og vil komme til at ligge i tidsrummet klokken 14 til 19. 

 De unge medarbejdere vil være tilknyttet en mentor, som vil være til stede i de unges arbejdstid. 

Opgaven for de unge vil være at skabe samvær og hygge med beboerne, eksempelvis igennem aktiviteter som spil, gåture, sang, højtlæsning m.m. 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådets har taget orienteringen til efterretning. Det samme har Ældrerådet, der har medsendt de bedste anbefalinger. Dog finder Ældrerådet, at der som fast procedure skal indhentes tilsagn fra både de unges forældre og skole. 

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »