Udtynding af skove og krat

Udtynding af skove og krat
Peter og De Andre Kopier

Frederikssunds Kommun er p.t. i gang med naturpleje i kommunens skove og krat. Man er netop blevet færdig i Hornsherred.

Af Palle Bruselius

 

SÆBY: Frederikssund Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder, sammen med naturafdelingen og vores underentreprenør HedeDanmark, på at sikre så naturvenlig forvaltning af naturarealerne som muligt.
En vis pleje skal der til, hvis ikke for mange arealer skal gå i skov. Flere skovbeplantninger har ikke været tyndet ud i mange år, og derfor er man i gang med at foretage en kraftig udtynding for at sikre ny vækst i træerne og opvækst af nye træer fremover.
Kommunen og HedeDanmark er nu færdige i Hornsherred og er gået i gang i Frederikssund. Man slutter i Slangerup.
Arbejdet med skovningen er omkostningsneutralt for Frederikssund kommune, idet HedeDanmark bliver betalt ved salg af træ og træflis.
Nogle steder foregår arbejdet med motorsav, men de fleste steder udføres arbejdet med en skovningsmaskine. En del af træet lægges i depot på stedet i op til tre måneder. Træet skal ligge i to-tre måneder på stedet for at få den første fugt ud af træet, hvis udtyndingen skal være rentabel for Hede Danmark.
Oprydning udeføres efterfølgende af Hede Danmark. Stammer og flis køres væk, dybe spor rettes op med muldjord, og der sås græs. Eventuelle skader på vores grusstier udbedrer Hede Danmark vederlagsfrit.
Nogle granskove har ikke været tyndet ud i tide. Her har kommunen valgt at fjerne de fleste grantræer, men i løbet af vinteren vil Hede Danmark efterplante disse arealer med nye skovplanter flere steder efter aftale med de lokale borgere.
Desuden vil den kraftige udtynding give en underskov af nye løvtræer. Det er blandt andet tale om en granskov på Marbækvej i Skibby.
Arbejdet bliver udført i vinterhalvåret for at beskytte fuglenes yngletid mest muligt.
Kommunen har været i kontakt med flere institutioner, borgere, foreninger og virksomheder under og efter udtyndingsarbejdet.
Status
Udtyndingen er færdig i Skibby. Der er blevet udtyndet  en granskov mellem Hjortevænget, Dådyrvej og Marbækvej. Der er ligeledes udtyndet  skov mellem Hjortevænget og Dådyrvej, skov på Selsøvej, skov nordøst for Marbækskolen samt udtyndet på Damgårdsvej, Nordmansmosen og på Røgerupvej, ud mod Skibbyvejen.
Man har desuden haft fat på en række popler ved boldbanerne i Skuldelev og Hellesø, i Jægerspris og Popler ved Femhøj Boldbaner.

Andre artikler fra denne uge