Fra stald til mangfoldigt kulturhus

Fra stald til mangfoldigt kulturhus

Kulturlivet er med til at binde borgerne i de små og større byer sammen. Det kan for eksempel ske via et af kommunens kulturhuse. Hornsherred Lokalavis har besøgt et af dem.

Af Palle Bruselius

 

Jægerspris: Man finder kulturhuset Rejsestalden i midten af Jægerspris. Naboerne er Jægerspris Slot og skoven.
Rejsestalden er en af Frederikssund Kommunes tre kulturhuse, og der er nærmest konstant aktivitet af en eller anden slags. Også da Hornsherred Lokalavis besøgte Rejsestalden.
Der var temmelig stille, da vi besøgte huset, men sådan er det dog ret sjældent. Allerede dagen efter skulle Manu Sareen, politiker og børnebogsforfatter besøge stedet med et publikum på cirka 250 børn.
Den oprindelige rejsestald blev bygget som en del af Jægerspris Hotel i 1875. 120 år senere – i 1995 – blev den gennemgribende renoveret og ændret til et kulturhus. Det skyldtes et initiativ af en håndfuld aktive borgere.
Rejsestalden er ikke stor, men rummer alligevel masser af muligheder.
Hver eneste måned året rundt foregår der noget.
Staben i Rejsestalden består af Anja Boe Manley, der er leder på fuld tid, og to fastansatte på henholdsvis 20 og 15 timer: René Petersen og Camilla Hultén Fruelund. De aflønnes af Frederikssunds Kommune.
– Dem er jeg vild med. Jeg er glad for alle de timer, vi har sammen Det er givende, og det driver mig. Vi har et godt personale.
Hertil kommer lidt over 40 frivillige, der tager del i arbejdet på stedet. Gruppen af frivillige går under det fælles kælenavn ’Staldfolket’.
Men hvordan hænger det egentligt sammen det hele?
Vi talte med Anja Boe Manley om netop det og meget andet.
Arbejdet består høj grad i at sætte fokus på det lokale kulturliv.  Husets kerneopgave er at: ”Være vært og inspirator for udvikling af Frederikssund Kommunes lokalkultur gennem nærvær, rummelighed og samarbejde”.
Foreninger, institutioner og borgere kan bruge Rejsestalden kvit og frit, dog ikke til fester og private formål.
Men det er ikke kun foreninger, borgere med flere, der sørger for at der er arrangementer i Rejsestalden. Kulturhuset arrangerer nemlig også en række arrangementer selv.
Rejsestalden fungerer også som turistinformation for Jægerspris. Turistinformationen er ubemandet bortset i juli og halvdelen af august. En medarbejder fra turistbureauet tager sig af den del.
Resten af året er det staldens medarbejdere, der agerer turistvejledere.
Rejsestalden er finansieret af kommunen. Hertil kommer forskellig støtte fra en lang række af mere eller mindre lokale sponsorer.
– Vi har et rigt kulturliv og gode historier at fortælle. Rejsestalden er blevet støttet af kommunen igennem 22 år. Vi understøtter fritidspolitiken, og vi sætter rammer op for aktiviteterne. Der er meget kulturliv i kommunen. Det oplever vi også her som aktive i foreningslivet.
– Vi samarbejder med kulturhusene i Frederikssund og Slangerup.

”Vi gør os umage …”
Oplandets størrelse spiller en rolle for, hvad vi laver. Ved for eksempel en koncert med Sebastian, så kommer folk ofte helt fra København.
Det, der foregår her, er meget bredt. Vi elsker at samarbejde på kryds og tværs. Vi samarbejder meget med borgere, foreninger og erhvervslivet. Foreninger og borgere sætter gang i meget. Det er meget svært at få tid i lokalerne i aftentimerne.
Anja Boe Manley har været leder  i Rejsestalden i 10 år.
– Vi har lært rigtig mange mennesker at kende i den tid.
Kommunen er med i Metropol-kultur-aftalen. Der laver vi et bredt samarbejde med private og kommunens kulturaktører. Copenhagen Dox-festivalen for eksempel.
– Det er vigtigt, at folk kommer ud og mødes og interagerer. Vi skal ud at have øjenkontakt. Vi vil gerne give folk noget kulturel dannelse.
– Vi synes selv at vi er en lysende stjerne. Vi gør os umage her. Dårlig stemning og bysladder, det er ikke her, slår Anja Boe Manley fast.
– Vi har ofte masser af besøgende. Mange bruger mødefaciliteterne i Vognporten. Man kan få mad udefra, og vi har kaffesalg i åbningstiden.
Visse opgaver udliciteres dog. Barsalget ved arrangerementer udliciteres således til forskellige lokale aktører, for eksempel i forbindelse med kulturnatten ’Blå Nat’.
Rejsestalden fungerer også som støtte for nye initiativer – også lige nu.
– Jeg er ved at skubbe en musikforening i gang her i byen, fortæller Anja Boe Manley.
Det unge publikum er ofte et problem for mange kulturelle arrangører. For selv om bredden er til stede, tiltrækker aktiviteterne ikke altid de unge, der ikke så ofte deltager i for eksempel kulturhusenes aktiviteter.
– Vi skal nytænke over for de unge. Det skal gøres attraktivt, så det matcher den tid vi lever.  Vi har ret godt fat i de unge. Vi har også et godt forhold til de unge kunstnere, der optræder her. Vi har et godt samarbejde med musikskolen. Vi gør meget ud af, at fortælle dem om huset her. Jeg vil gerne lave et ungdomsudvalg – en ungdomskulturgruppe. Det har vi haft før. Det vil være godt at få det igen.
– Vi oplever mange, der vender tilbage til området. Det er lidt memory lane med minder fra  Jægersprislejren, sommerhus og så videre, der spiller ind.
Kunstnere er der mange af i området.
– Vi har lys fra begge sider af fjordene på grund af lyset, og det tiltrækker mange kunstnere til området.
Jægerpris har i det hele taget en hel del at byde på, synes Anja Boe Manley.
– Vi har en meget aktiv amatørscene (Jægerspris Amatør Scene – JAS). De gør meget for at få folk ud. Jægerspris slot er meget åbent. Der er blandt andet en socialøkonomisk café (Café Danner – red.), museum, særudstilling med mere.
Naturen spiller også en stor rolle, mener Anja.
– Vi har Nordeuropas ældste levende væsen, nemlig Kongeegen, der er mellem  1.800 til 2.000 år gammel. Og den lever stadig. Der er mange små gode historier heroppe. Et af de populære mål er Fjordstien. Vi sender mange mennesker ud på den hvert år.
– Folk flytter blandt andet  hertil på grund af, at der sker så meget. Folk synes, her er hyggeligt,
Vi synes, at hver by har sit ansigt – vi skal ikke ligne hinanden. Vi har fire byer i kommunen, der kan noget forskelligt.
Varierede arrangementer
Ved de helt store arrangementer er Vognporten ikke stor nok.
– Ved den slags arrangementer bruger vi engang imellem naboen Slotsparkens Friskoles sal. Vi har et godt samarbejde med dem.
– Vi er bevidste om den muskelmasse, vi har. Vi skal ikke stresse. Der er stor opmærksomhed på både personale og frivillige. Der er godt humør og en god stemning i huset.
Rejsestalden har nærmest konstant en kunstudstilling. Der laves i alt 10 udstillinger om året. De løber en måned og afløses så af en ny udstilling.
Det er Camilla Hultén Fruelund – en af husets tre ansatte – der står for udstillingsaktiviteterne i Rejsestalden.
De arrangementer, som Rejsestalden selv står bag, er meget varierede.
Et af de mere spøjse arrangementer er ’Silly Walk Day’, der er inspireret af Monty Python-sketchen om ’Ministeriet for Gakkede Gangarter’. På denne dag – den 2. marts – skal alle, der vil ind i Rejsestalden kunne demonstrere en gakket gangart. Også andre steder i byen vil man kunne opleve gakkede gangarter, så hold øje med fodgængere, der praktiserer dette.
Vognporten i Rejsestalden er indrettet, så den kan bruges til møder, til akustiske koncerter med videre.
– Vi har plads til 70 tilskuere i Vognporten, og ved større koncerter rykker vi over i friskolens sal, hvor der er plads til 200. Vi bruger også Vognporten til receptioner, men inddrager så normalt også naborummet. Så kan der være omkring 130 gæster.
Størstedelen af arrangementerne står foreninger og borgere for. Et af disse arrangementer er ’Lidt vild med  dans’, som er en ren borgeridé.
– Vi får mange gode ideer fra borgerne, og det passer os fint. Huset skal helst ikke være topstyret, siger Anja Boe Manley.
Arrangementet med politikeren og i denne sammenhæng – børnebogsforfatteren – Manu Sareen var et lokalt ønske.
– Camilla har knoklet i lang tid for at få ham hertil. En lokal institution ville gerne have, at han kom Hans honorar skulle gå til et børnehjem i Indien, og friskolen lagde sal til gratis.
Et kulturhus som Rejsestalden har naturligvis også en række faste traditioner. De omfatter for eksempel kulturhusets fødselsdag, standermarked og kulturnatten ’Blå Nat’
Foreningerne har ligeledes faste traditioner for arrangementer.
– Vi vil gerne provokere lidt og forklare provokationen også. Vi vil gerne inspirere. Alle skal føle, at der plads til dem, slutter Anja Boe Manley.

“Staldfolket”
Hvis man vil være frivillig medarbejder, skal man blot kontakte daglig leder Anja Boe Manley på alind@frederikssund.dk eller mobil 26164190.
Derefter inviteres man til en snak, hvor man får mere information om Rejsestalden og det frivillige arbejde.
Som frivillig modtager man et månedligt nyhedsbrev, hvor man kan melde dig ind på arbejdsopgaver i forhold til den tid, man har til rådighed og ens kompetencer. Der stilles ingen krav til timeantal.
Eksempler på opgaver kan være:
Søndagsvagter i Rejsestaldens reception, koncerthjælp i bar, ved entré, i kunstnerfoyeren eller som brandvagt eller måske som arrangør i samarbejde med Rejsestalden.
”Staldfolket” mødes en gang om året til et træf med mad og underholdning.
Staldfolket fik for nogle år siden prisen ”Gi’ et skulderklap” af Nordea-Fonden for deres engagement.
Besøgstal
På Rejsstaldens hjemmeside finder man en del statistik om brugen af huset.
Tallene for 2016  viser at der har været cirka 24.000 besøgende.
4.500 turister har i perioden 1. juli – 15. august besøgt Jægerspris Turistinformation i Rejsestalden.
Rejsestalden har været vært for i alt 234 arrangementer i 2016.
Der har været 11.376 brugere på www.rejsestalden.frederikssund.dk.
Rejsestalden har 918 venner på Facebook. Det er vigtigt i forhold til markedsføring af arrangementer med mere.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »