Udbud af vejanlæg i Vinge

Udbud af vejanlæg i Vinge
Billedet viser de vejanlæg, der skal etableres frem mod sommeren 2020, og som skal forbinde Vinge Station med Frederikssundsvej (rute 211). Veje markeret med sort etableres af Vejdirektoratet. Veje markeret med rødt etableres af Frederikssund Kommune. Illustration: Frederikssund Kommune.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Til efteråret går Banedanmark i gang med at bygge den kommende S-togsstation i Vinge. 

Arbejdet vil vare til sommeren 2020, hvor stationen ventes at kunne tages i brug. For at sikre de nødvendige adgangsforhold ved stationen, skal der etableres flere veje og pladser i området, og det er dette arbejde, der nu er kommet i udbud.

Boulevard og p-pladser
Arbejdet omfatter anlæg af Boulevarden, som er den vej, der skal forbinde Vinge med Frederikssundsvej (rute 211) samt en parkeringsplads på sydsiden af stationen med plads til 50 biler. 

Endvidere omfatter udbuddet også anlæg af adgangvej samt en sti til stationen fra Dalvejen på nordsiden af stationen. Her skal også anlægges p-pladser til 30 biler.

Der er budfrist den 1. august 2019, og det ventes, at entreprenøren kan begynde i september, hvor også arbejdet med anlæg af S-togsstationen vil være i gang.

Andre artikler fra denne uge