Ny bestyrelse i Kirke Hyllinge Byforum

Ny bestyrelse i Kirke Hyllinge Byforum

Medlemstallet og fællesskabet skal vokse.

KIRKE HYLLINGE: Ved generalforsamlingen i Kirke Hyllinge Byforum valgte formand Jesper Tauby at trække sig efter 15 år på posten.

Heldigvis var der et flot fremmøde, og en ny bestyrelse blev dannet.

Det flotte fremmøde var kendetegnende for alle Byforums aktiviteter året igennem, fortalte Jesper Tauby i sin beretning. Desværre forholdt det sig anderledes med antallet af betalende medlemmer. 

Her har man paradoksalt nok oplevet en relativ stor medlemsnedgang, som bekymrede forsamlingen en del.

Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Trine Nissen som ny formand, Michael Brinch fortsætter næstformand, og Christina Mikkelsen er ny kasserer.

Sanne Ranfelt og Ole Nielsen er fortsat medlemmer af bestyrelsen sammen med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Dorthe Lykke Jakobsen og Lisa Lund Christensen.

Trine Nissen fortæller, at den nye bestyrelses vigtigste opgave bliver at få medlemstallet op, så det bedre afspejler de mange deltagere, der faktisk møder op til Byforums aktiviteter, som typisk er gratis.

– Byforum er selvfølgelig meget glad for opbakningen til alle aktiviteterne, men lider efterhånden for meget under, at for få borgere bliver medlem og får indbetalt kontingentet, forklarer Trine Nissen.

– Medlemstallet er vigtigt for at skaffe finansiering af aktiviteterne, eksempelvis de store tilløbsstykker Sankt Hans og juletræstændingen.

 Herudover har medlemstallet betydning, når Byforum i politiske og andre fora skal arbejde for at varetage medlemmernes interesser for eksempel i forhold til Kirke Hyllinge Aktivitetscenter-projektet, udvikling af nye vandre-stier, ombygningen af busholdepladsen mm. 

– Fakta er, at man får mere indflydelse når medlemstallet er højt.

Byforum vil gøre en extra stor indsats i år for at minde alle om at få betalt. Blandt andet udtrækkes der gevinster blandt alle, som har indbetalt inden Sankt Hans. 

Foruden en række arrangementer i årets løb står Byforum blandt andet for vedligeholdelse og græsslåning på gadekærspladsen, opsætning af julebelysning samt  indgår tillige i forskellige projektgrupper.


Andre artikler fra denne uge