Trafikbestilling 2020 i høring

Trafikbestilling 2020 i høring

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Hvert år skal Frederikssund Kommune bestille det kommende års busbetjening hos Movia. Teknisk Udvalg har besluttet at sende den kommende trafikbestilling i offentlig høring frem til den 28. februar 2019.

Årets trafikbestilling til Movia bærer præg af, at den nuværende budgetramme ikke matcher den stigning, der har været til udgifterne i busdriften og Flextur. 

Kriterierne bag de fremsatte forslag har været følgende:

At de ikke berører borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse.

At de påvirker færrest mulige borgere.

At de påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de regionale buslinjer og S-tog.

Besparelsesforslag
1. Linje 317 reduceres til kun at køre skolekørsel: Linje 317 har primært funktion som skolebus for Jægerspris skole og Fjordlandskolens afd. Dalby. Koncentrationen af passagerer er størst på afgangene til og fra skole. Det forslås, at linjens afgange alene koncentreres omkring skolernes ringetider. 

Forslaget betyder, at bussen kun kører på skoledage. Bussen er fortsat åben for alle borgere. 

På skolefridage vil brugere af bussen være henvist til Flextur.

2. Nedlæggelse af linje 393:

Skolebussen i Slangerup vil fremover foregå med en ”kommunebus”, der blandt andet koordineres med svømmekørslen. Der vil ikke ske nogen ændring i hverken rute eller driftsomfang.

3. Dobbelttakst på Flextur i Frederikssund by:

Prisen for Flexture, der starter og slutter i Frederikssund by, vil stige fra 36 kroner til 72 kroner pr. tur.

4. Der reduceres enkelte afgange på 313:

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

5. Der reduceres enkelte afgange på 315:

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

6. Der reduceres enkelte afgange på 318:

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

Den   6. marts træffer Teknisk Udvalg den endelig beslutning om trafikbestilling 2020. 1. august træder ændringerne i kraft

Høringssvar sendes via sikker post – på kommunens hjememside – til Vej og Trafik.

Andre artikler fra denne uge