Drama kan aflyses

Drama kan aflyses

Af Jørgen Bech Byrådsmedlem Venstre
Dådyrvej 113, Skibby


De to socialdemokrater, Tina Tving Stauning og Poul Erik Skov-Christensen, har skarpt kritiseret Venstres fastholdelse af 50 km/t skiltning på den nordlige del af Færgevej i Frederikssund by. De mener, at Venstres holdning er baseret på ”mavefornemmelser”, og beskriver trafikdrab, med en vinkling, så Venstre nærmest bliver ansvarlig for alle fremtidige trafikdrab. Fordi vi ikke vil nedsætte hastigheden fra 50 til 40 på Færgevejs nordlige del. Et muligt politisk drama. 

Jeg må desværre skuffe med, at vi helt kedeligt forholder os til fakta, ikke til drama. 

Vi har i Venstre har læst sagens faglige anbefalinger og fulgt dem. Beskyldningen om, at vi ikke vil nedsætte hastighedsgrænser, er falsk. Vi har jo sammen vedtaget de anbefalede, nye 40 km/t zoner. 

Loven giver kommuner mulighed for at anbefale  40 km/t  på vejstrækninger ved ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende.  Den mulighed gælder derimod ikke vejstrækninger, der har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, som fx Færgevej. 

På sådanne strækninger skal der være væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der taler for en nedsættelse. Det kan fx være, hvis hastighed på 50 km/t faktuelt udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller hvis vejens udformning kræver det af hensyn til bløde trafikanter.  

Der skal således være helt særlige trafiksikkerhedsmæssige årsager til at ændre hastighedskiltning fra 50 til 40 på de vejstrækninger, som er vigtige for den generelle trafikafvikling.  De årsager er ikke til stede på Færgevej, som i øvrigt netop er blevet sikkerhedsmæssigt opgraderet for 10 mio. kr.   

Der kan argumenteres for 50 km/t på hele Færgevej. Men af hensyn til trafikafviklingen ved indsnævringen, er der væsentlige trafiksikkerhedsmæssige grunde til at fastholde 40 km/t på den strækning.  

Den anbefaling følger vi i Venstre. Vi forholder os nemlig til konkrete, faglige anbefalinger om hastighedsgrænser, herunder til behovet for en forsvarlig trafikafvikling. 

Hastighedsskiltning skal også kunne respekteres af trafikanterne. Derfor skal den være fagligt begrundet. 

Vi glæder os også over, at Frederikssund Kommune fortsat er én af de mest trafiksikre kommuner. 

Vi ønsker naturligvis at fortsætte arbejde med at øge trafiksikkerheden i samarbejde med politiet. Her fokuserer man på:  For høj hastighed, spirituskørsel og uopmærksomhed, som de tre væsentligste uheldsfaktorer. Kun ved at se trafiksikkerhed i en større sammenhæng, kan det blive endnu sikrere at færdes, overalt.  

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »