To brugshistorier

0

SØNDERBY/ØSTBY: Selsø Sogns Brugsforening blev oprettet den 22. maj 1890. Brugsen kom til at ligge i Østby med Jens Christian Nielsen som uddeler. 

I 1913 ønskede en del af medlemmerne i Sønderby at stifte deres egen brugsforening, og den stiftende generalforsamling blev holdt den 19. februar samme år. 

Først i 1931 skiftede Selsø Sogns Brugsforening navn til Østby Brugsforening, og få år efter blev det vedtaget at bygge nyt og større. 

I 1936 påbegyndtes byggeriet, og en stor del af pengene dertil kom som et lån fra uddeler Kristiansen. 

– På Skibby Arkiv har vi mange arkivalier fra både Sønderby og Østby Brugsforening, men vi mangler fotos fra begge, fortæller arkivar Anne-Marie Jørgensen. 

Henvendelse på Skibby Arkiv i åbningstiden mandage mellem klokken 13 eller 17 eller på arkiverne@frederikssund.dk. 

Sønderby Brugs pyntet til 25 års jubilæum i 1938.
Share.

About Author

Avatar photo