Tilskud til kørselsudgifter og frokoster

0

JÆGERSPRIS/SKIBBY: Ældre Sagen, lokalafdelingen Jægerspris, hat søgt udvalget for Social og Sundhed om et tilskud fra §18 puljen på 13.000 kroner til kørselsudgifter for aktiviteterne ”besøgsvenner” og ”stolegymnastik i eget hjem”. 

Ældre Sagen Jægerspris har siden 2016 søgt om og modtaget tilskud fra §18 puljen. Foreningen er hvert år blevet bevilget det ansøgte beløb. På grund af en fejl har foreningen ikke fået sendt ansøgningen til § 18 puljen ved seneste ansøgningsfrist den 1. november 2021. Udvalget besluttede at bevilge de 13.000 kroner. 

På samme møde behandlede man tillige en ansøgning fra Røde Kors Middagsklub på Nordhøj på 17.200 kroner til påskefrokost med udflugt, sommerfrokost, julefrokost og udflugt til Slangerup Kirke med rundviser.

Den ansøgning fik også et ja med på vejen. 

Share.

About Author