Tilfredshed med rehabiliteringstilbud

Tilfredshed med rehabiliteringstilbud

En undersøgelse af brugernes tilfredshed med kommunens Rehabiliteringsafdeling viser et fint resultat.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I foråret har kommunen gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække brugernes tilfredshed med deres ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Spørgsmålene handler blandt andet om, hvordan brugerne har oplevet starten af opholdet, maden på afdelingen, aktiviteter, fysisk indretning, effekten af opholdet, samt hvordan deres indtryk af personalet er.
Rehabiliteringsafdelingen er placeret på Frederikssund Sygehus. Den er et tilbud til borgere, der har brug for hjælp til igen at kunne klare hverdagen. Borgeren får støtte til at være så aktiv som muligt for at opnå livskvalitet og sundhed.
Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens egne resurser, ønsker og behov. Nogle kommer på afdelingen efter et hospitalsophold. Andre kommer, fordi de ikke kan klare at være i eget hjem, mens de venter på en plejebolig.
Undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed med forholdene. Den viser også, at brugerne har meget forskellige behov.
Nogle oplever en passende mængde aktiviteter, mens andre har svært ved at få tiden til at gå og ønsker flere aktiviteter. Flere brugere ønsker mulighed for tv på stuen eller adgang til en iPad.
– Vi kan se, at de fleste brugere er rigtig tilfredse med tilbuddet. Samtidig giver undersøgelsen relevante input til, hvor vi kan forbedre os. Jeg tror, at en nøgle til øget tilfredshed er, at vi løbende bliver endnu bedre til at afstemme forventninger med borgerne og de pårørende – både omkring de praktiske forhold, og i forhold til hvad borgerne forventer af et ophold på Rehabiliteringsafdelingen, lyder det fra Kasper Andersen (C), formand for Velfærdsudvalget.
Undersøgelsen har givet anledning til flere tiltag for at forbedre borgernes ophold på afdelingen. Der er etableret en stille-spisestue og to specielt indrettede stuer til brugere med demens. Desuden er der er ansat en pædagog i løntilskudsjob, som er med til at aktivere brugerne i dagtimerne.
Undersøgelsen har også bidraget til, at afdelingen har fået sat ekstra fjernsyn op, og der er indkøbt to tablets til at se fjernsyn på. 31 brugere har medvirket i undersøgelsen, der er iværksat af Sundhedsudvalget. Det er planlagt at gentage undersøgelsen til efteråret.
Foto: Frederikssund Kommune

 

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »