Svineholmens Digelag fylder 100 år

Svineholmens Digelag fylder 100 år
Foto: Steen Westh

Det blev stiftet 11. september 1923 af 10 driftige grundejere, som alle havde lodder i Skuldelev Mark.

SKULDELEV: Ved Skuldelev Strand, på halvøen Svineholm hvor Skuldelev Havn ligger yderst, har man i århundreder været plaget af oversvømmelser påde enge og marker, der ligger bag åsen.

Her gik vandet ind ved højvande; i stenalderen var Svineholm en ø.

I 1923 tog beboerne selv problemet i egen hånd. 10 husmænd og parcellister slog sig sammen og byggede et nyt og større dige, cirka 600 meter langt. Hen over engen, hvor det gamle dige havde ligget, så de fik tørre og sikre marker bagved.

Det var ikke velhavere, men nøjsomme og arbejdsomme folk, som ønskede at holde fod under eget bord, uden at naturens skabte problemer.

11. september 1923 stiftede de laug, som fik navnet ”Svineholmens Digelag”.

Grundejerne vedtog at opføre et nyt dige på 1,75m på det nuværende diges plads, så højvandet fra Roskilde Fjord kunne holdes ude.

Overfladevand fra arealet bagved diget bortledes gennem en sluse under diget.

Antal af grundejere er ved forskellige udstykninger blevet til 100 grundejere.

Der er indgået aftale med Frederikssund Kommune om vedligeholdelse af toppen af diget.

Digelagets ”modydelse” er, at diget er åben for offentligheden og må benyttes som gang- og cykelsti.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »