Stor interesse for spørgeskema

Stor interesse for spørgeskema

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I arbejdet med en kommende bosætningsstrategi har Udvalget for By og Land fået udarbejdet et spørgeskema, hvor borgerne kan fortælle, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. 

Allerede efter blot et døgn på hjemmesiden havde 350 personer besvaret de 16 spørgsmål i spørgeskemaet.

Spørgeskemaet består af  16 spørgsmål og tager cirka 10 minutter at besvare.  Der trækkes lod om tre præmier blandt dem, der har besvaret spørgeskemaet.

Skemaet ligger på kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk/Borger/byudvikling/spoergeskema-by-og-land.

Man skal blandt andet svare på, hvor tæt man føler sig knyttet til sin by, og hvad der er med til at gøre et område attraktivt at bo i.

Svarene skal bruges som et led i en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune, som skal fremlægges i 2020. 

Andre artikler fra denne uge