Nye stolper ved Skuldelev Ås

Nye stolper ved Skuldelev Ås

SKULDELEV: I mange år har der været trampestier på toppen af Skuldelev Ås. Startende fra Kildeskåret og med endestation ved Skuldelev Havn, fortæller Lennard Krogh, formand for Naturværnsforeningen  for Skuldelev by, ås og strand.

– Trampestier skal vedligeholdes ved ofte brug. Desværre er den gamle sti, som man kan se på kort fra halvtredserne, forsvundet. Det er på det midterste stykke af åsen, der går fra Stormgaardsvel og mod øst til fjorden. Toppen er helt groet sammen af bevoksning og matrikelskel. 

– Det burde være en opgave for Frederikssund Kommune at genetablere den sti. Alle lokale beboere ved godt, hvor stierne er. Men udefra kommende folk skal vide, at de er velkomne på åsen.

Nu har Naturværnsforeningen opstillet  syv vejledende stolper ved de resterende opgange til åsen, hvorpå der vist en retningspind, trampesti, hund i snor og hundeefterladenskaber i pose.  

– Der er opsat en stander ved stibegyndelse til Kildeskåret – ved Torpevej – ved Koholmmosen – Strandvejen – ved Engbakken – ved Strandparken og ved Skuldelev Havn, fortæller Lennarth Krogh.

– Vi håber, at stierne vil blive brugt til alles glæde. Brugen af stierne er med til at holde dem åbne. 

Andre artikler fra denne uge