Stærkeste økonomi nogensinde

Stærkeste økonomi nogensinde

LÆSERBREV

På vegne af
Venstres byrådsgruppe
Michael Tøgersen

Da Tina Tving Stauning overtog kommunekassen med rød blok var der 422 mio. kroner i kommunekassen. Der var derudover ekstraordinært afviklet gæld med knap 100 mio. kroner.

Et enigt byråd tilførte ældreområdet ekstra 23 mio. kroner i budget 2022-2025. De ældre på centrene fik en tiltrængt klippekortsordning, og der afsattes ressourcer til at reducere sygefraværet.

I samme budget fik handi-
capområdet en stigning på 12 mio. kroner om året. Dertil kom 72 mio. kroner til de specialiserede områder, yderligere 39 mio. kroner til dagtilbuds- og skoleområdet samt 71 mio. kroner til en klimahandleplan. Vi tilførte også yderligere otte mio. kroner til at sikre flere medarbejdere i kommunen.

Vi leverede en 10-årig investeringsplan, som byrådet var samledes om. Den indeholdt blandt andet et maritimt center i Frederikssund, opstart på Byens Hus i Skibby, væsentlige energiinvesteringer i kommunens ejendomme, færdiggørelse af Kulhuscykelstien, udskiftning af færgen Columbus, forbedringer af veje, fortove og cykelstier, den planlagte adgangsvej til Idrætsbyen, blandt andet for at de ældre og de handicappede lettere kan komme i svømmehallen, idrætscenterdannelse i Jægerspris, kulturtiltag i Slangerup og meget mere.

Nu er vi netop blevet orienteret om, at de ekstra bevillinger, som er beskrevet ovenfor, pludselig ikke rækker. Borgmesteren har fremlagt en plan, der udskyder en lang række vigtige investeringer, inklusive det maritime center, 2. del af Kulhuscykelstien og flere andre planlagte investeringer, som skulle have været til gavn for borgerne.

De ældres klippekortordning er sat på ”stand by”, energibesparelser droppes sammen med de hårdt tiltrængte ejendomsrenoveringer. Rekreative stier, fornyelsen af Skibby Hovedgade, forbedring af forholdene for Klub Mix børnene og flere andre vigtige investeringer ønsker man også at sætte på stand-by.

I Venstre mener vi ikke, at så store besparelser er nødvendige. Vi skal fortsat investere i vores kommune, skabe bedre forhold for de ældre, for de handicappede og for børnene.

Derfor vil Venstres gruppe søge et flertal, som vil udfordre de mange besparelsesforslag, som den ny borgmester nu fremlægger.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »