Socialdemokratiets udspil om pension er en illusion

Socialdemokratiets udspil om pension er en illusion

Af Kjeld Haslund Folketingskandidat Det Konservative
Folkeparti Frederikssund og Halsnæs,
Gyldenstens Vænge 139, Frederikssund

Valget til folketinget står lige for døren. Det er i dette perspektiv, at Socialdemokratiet meget sympatiske men luftige udspil om pension, skal ses. Socialdemokratiet ønsker, at personer, der er nedslidte, skal kunne komme hurtigere på pension.

Men de siger ikke noget om hvem, hvordan, hvor meget eller hvor mange. 

De vil helst have, at det skal se ud som om, det gælder alle, for så håber de på at få flere stemmer.

Det ville da også være fint, hvis vi blot kunne gøre som Grækerne gjorde, inden de gik bankerot, for her havde de en pensionsalder på 52 år. Kære Socialdemokrater – det vil der være endnu flere stemmer i.

I 1990-1997 kunne man få førtidspension fra alderen 60-66 år af 3 årsager, hvor arbejdsløshed var en gyldig begrundelse. I 1990 og starten af år 2000 var der stor arbejdsløshed, og derfor gav det ingen mening at ”ældre” arbejdsledige tog arbejdet fra de unge, hvorfor man havde denne ordning.

Men ordningen blev meget dyr. I 2002 udbetalte staten 60 mia. kroner til folkepension og 30 mia. til førtidspension (DST.dk). Derfor blev førtidspension ændret i 2002/03. 

Førtidspensionsudbetalingerne stagnerede fra 2003-2007, men de begyndte at vokse fra 2007-2012. I 2012 var udgiften til folkepension på 108 mia. kroner og 42 mia. til førtidspension. 

I 2012/13 lavede man så den nye førtidspensionsordning, hvor ressourceforløbet blev inkluderet. Herefter faldt udbetalinger til førtidspension frem til 2017 til 40 mia. kroner, mens folkepensionen steg til 131 mia. kroner.

Stigningen i pensionsudbetalingerne fra 2002-2017, skal ses i relation til, at der er 285.000 flere i aldersgruppen +66 år.

Havde man ikke justeret førtidspensionen i 2003 og 2013 så ville førtidspensionen i 2017 formentlig havde været på ca. 65 mia. kroner. Dvs. 25 mia. mere end den reelle udgift i 2017.

Hvis Socialdemokratiet og DF ønsker tiderne tilbage til før 2003, så skal de lige finde 25 mia. kroner. 

Vi har i dag en lov om førtidspension, der indeholder meget godt – men den bliver efter min mening ikke overholdt af kommuner. Det skal vi have stoppet. Desuden har vi en Seniorførtidspension, som kommunerne skal lære at forvalte rigtigt. Så vi har pensioner til tidligt nedslidte.

Danmarks Statistik forventer, at aldersgruppen +66 år stiger med 250.000 personer fra 2018-2030 – det er interessant.

Andre artikler fra denne uge