Socialdemokraterne vil bygge daghjem i Jægerspris

0

Af Poul Erik Skov Christensen, Jesper Wittenburg,
Kenneth Jensen,
Anne-Lise Kuhre,
Tina Tving Stauning,
Lars Jepsen og
Susanne Bettina Jørgensen, byrådsmedlemmer (A) 

 Socialdemokraterne vil fremtidssikre kommunens tilbud om daghjem ved at bygge et nyt i Jægerspris.

I Frederikssund kommune har vi to slags daghjem: et somatisk og et for borgere med demenssygdomme. Begge er lige nu beliggende på Østergården. 

Socialdemokraterne har fastholdt, at de to slags daghjemstilbud ikke skal blandes sammen, og vi har fastholdt, at de ikke skal flyttes til dårligere fysiske forhold på Tolleruphøj.  

Vi vil gerne fremtidssikre gode daghjemstilbud til kommunens borgere. Det er vigtigt, da det er med til at understøtte, at brugerne af disse tilbud kan være længere tid i egne bolig og dermed kan behovet for fx en plejebolig udskydes. 

aghjem er til stor glæde for borgerne, som kommer og får omsorg, nærvær, træning og god stimulation i trygge og ”hjemlige” omgivelser med personale omkring sig, der fagligt og professionelt tager udgangspunkt i de individuelle behov og udfordringer, borgerne har. 

Daghjem er også til stor gavn for ægtefæller og pårørende, som aflastes, mens deres kære er afsted.

I budgetaftalen for 2021 indgår, at det skal undersøges, om daghjemmene kan flyttes til Frederikssund Sygehus i forbindelse med, at der (forhåbentligt) også skal etableres sundhedshus samme sted.
 

Vi ser frem til at høre, hvilke muligheder der er, men vi er med den viden vi i dag har om, hvad et kommende sundhedshus formentligt kommer til at indeholde ikke begejstrede for ideen med at blande de to ting sammen. 

Det er svært at forestille sig ”hjemlige forhold” på et sygehus.

Derfor vil vi socialdemokrater gerne arbejde for, at vi beholder og udvikler vores daghjemstilbud i kommunen. 

I Jægerspris kan dette lade sig gøre. Jægerspris gamle rådhus kan enten ombygges eller nedrives og genopbygges til et nyt flot og værdigt sted, hvor daghjemmene kan få nogle fantastiske rammer både inde og ude tæt på skov og strand, tæt på De Tre Ege med aflastningspladser og plejeboliger, tæt på lægehus og tæt på indkøbsmuligheder. 

Der er ikke mange muligheder for at bygge og gøre noget i Jægerspris pga. bl.a. støjkonsekvenszoner, men at lave daghjem netop her, er noget, der godt kan lade sig gøre. 

i håber, at de øvrige partier vil se positivt på vores forslag, så vi kan fremtidssikre vores vigtige tilbud om daghjem til borgere, der har stor brug for det.

 

Deltag i debatten
Share.

About Author