En kamp der kan vindes – hvis viljen er der

0

Af Jørgen Olsen
(Fjordlandslisten)
Irisvej 35, Skibby

Man må med rette formode, at politikere, der er valgt lokalt, vil kæmpe for de lokale udfordringer deres borgere står med, og gør indsigelser over for. Det er ikke altid muligt at ændre beslutninger der er truffet ved højere instans. Det må dog aldrig blive en undskyldning for ikke at kæmpe videre.

Region Hovedstaden skal anvise områder til udgravning af råstof, svarende til regionens eget forbrug af råstof. Region Hovedstaden er meget tættere befolket end de øvrige regioner i landet og har væsentligt større byggeaktivitet. 

Det bliver en udfordring for os lokalt.  Regionen har planer om at give omfattende gravetilladelser i Frederikssund Kommune. 

De største områder er i Hornsherred.Vi bliver således den suverænt mest belastede kommune blandt Regionens øvrige kommuner der skal levere råstoffer til alle andre.

Hvis en beslutning ikke kan ændres, for eksempel grusgravningsfelter, må lokalpolitikerne, administrationen i det mindste holde øje med, at alt foregår efter reglerne således at borgerne ikke erfarer, at de forudsætninger en tilladelse blev givet under tilsidesættes Det er tilfældet ved grusudvinding i Landerslev, hvor den årlige kvote er blevet overskredet i væsentlig grad – uden reaktion – og til stor ulempe for berørte naboer.

Vi priser os med rette, og med storladne ord, af at vor kommune har naturmæssige rekreative kvaliteter, herligheder der skal være med til at fremme, ‘sælge’ os som et sted endnu flere borgere vil bo. De ord virker tomme, hvis vi kan opleve ‘menneskeskabte huller som i en schweizerost’ endnu flere steder. Vi skal beskytte vor smukke natur. Og ikke kun den. 

Mange borgere vil nemlig blive naboer til de nye grusgrave. Der må graves 25 meter fra soklen på et hus. Hvis et fortidsminde findes på den berørte jord er afstanden 100 meter. Det virker helt urimeligt.  Flere tilladelse giver endnu flere gener for naboerne støj, støv, tung trafik og ikke mindst fald i ejendomsværdier mv. Det er langtfra rimeligt.  

Nytter det at stritte imod. Ja, men det skal være uden vaklen, og konstant. Af hensyn til de berørte borgere, og naturen, må lokalpolitikerne må aldrig give op. Og det haster.

I 2012/13 var områder i Vinge på Region Hovedstadens råstofplan – Chokket var massivt blandt lokale politikere der kæmpede for at få fjernet risikoen. Ville det ambitiøse projekt få grus i maskineriet?

Frederikssund kommune, borgmester protesterede voldsomt: “Administrationen finder, at regionen ikke lever op til sit eget udsagn om afvejning på et overordnet niveau, når der foreslås råstofudpegninger, der berører så væsentlige interesser for kommunen….” 

Råstofplanen blev derpå ændret til ”Interesseområder.’” 

Regionens Råstofplan som snart vedtages berører væsentlige overordnede  interesser for ‘borgerne,’ og der bør anstændigvis  kæmpes lige så ihærdigt for deres og naturens interesser som da det var ‘kommunens interesser’ der var i ‘fare.’ Fjordlandslisten vil stå på borgernes side og støtte dem i sagen det er nemlig Sund Fornuft.

Deltag i debatten
Share.

About Author