Lokal vaccinationsindsats i Frederikssund Kommune

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden planlægger sammen med praktiserende læger en forstærket vaccinationsindsats, der i første omgang kommer til at bestå af en fremskudt vaccination i Frederikssundhallen den 15. april, hvor op imod 150 af de ældste og mest sårbare borgere i målgruppe 2, 3 og 7 bliver vaccineret.  

Derudover kommer flere af kommunens praktiserende læger til at vaccinere i deres klinik.

– Vi har fokus på at få en høj vaccinationstilslutning i hele regionen, og derfor kan der være behov for en særlig indsats i nogle områder, hvor der er længere og en besværlig offentlig transport til et regionalt vaccinationscenter – eller det kan også være områder, hvor der er et særlig højt smittetryk, fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Som supplement til vaccination i de store vaccinationscentre og satellitter arbejder regionen derfor med ”nålestiksoperationer”, hvor man laver en fremskudt vaccinationsindsats i lokalområder eller har en mere målrettet brug af vaccination hos de praktiserende læger. 

Vaccination hos egen læge
Seks af de praktiserende læger i kommunen takket ja til et tilbud om at vaccinere i deres klinik. 

Det er blandt andet læger, der praktiserer i de mindre centrale områder af kommunen, hvor transporten netop er mere besværlig. Mere end 120 borgere kan forvente at blive kontaktet af deres læge med tilbud om vaccination i klinikken i denne uge.’

Der arbejdes på at få flere læger med i ordningen i de næste uger, så endnu flere borgere kan få deres coronavaccination hos egen læge. 

– Jeg er meget glad for, at regionen har lyttet til vores bekymring, og at der nu bliver arbejdet på bedre muligheder for, at flere borgere kan få et lokalt tilbud om vaccine, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

Udover fremskudt vaccinationsindsats, hjemmevaccination og vaccination hos nogle af de praktiserende læger, kører kommunen også borgere, der har svært ved at transportere sig, til særligt reserverede tider i Hillerød Vaccinationscenter. 

Med de forskellige vaccinationstiltag ventes de sårbare grupper at være færdigvaccinerede inden for få uger.

Deltag i debatten
Share.

About Author