Social stofbehandling

Social stofbehandling

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale stofbehandling fra 1. januar 2024.

Center for Job og Rådgivning har på den baggrund etableret projekt ”Hjemtagelse af social stofbehandling”. Projektet gennemføres for at etablere et mere helhedsorienteret og fleksibelt stofbehandlingstilbud for borgere i Frederikssund Kommune.

Formålet er tillige at få en større andel af de unge under 30 år med et problematisk forbrug af stoffer i behandling og i højere grad fastholde dem i behandlingen.

Kommunen har blandt andet indgået en aftale med en leverandør om ambulant alkoholbehandling fra 1. januar 2024.

Succeskriterierne er, at kommunens behandlingstilbud bliver borgernes foretrukne valg af behandlingssted (der er frit valg på området), at flere unge under 30 år kommer i social stofbehandling (set i forhold til det nuværende niveau), at flere unge under 30 år gennemfører behandling og gennemfører en uddannelse eller får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er dog erfaringen fra andre hjemtagelsesprocesser, at der går op til et år, før det nye tilbud er fuldt etableret hos brugerne.

Det er dermed ikke forventningen, at succeskriterierne kan indfries fra dag et, men i stedet forventeligt fra år to.

Andre artikler fra denne uge