Øget trivsel og lavere fravær

Øget trivsel og lavere fravær

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I Frederikssund Kommune arbejdes der aktivt med at skabe attraktive arbejdspladser. Som en indsats i det arbejde er der et særligt fokus på fraværet og trivslen blandt medarbejderne, herunder også på skolerne.

Sygefraværet har generelt ligget højt i Frederikssund Kommune, og sammenholdt med de omkringliggende kommuner er fraværet i Frederikssund Kommune – særligt på skoleområdet – højt.

Derfor har Frederikssund Kommune fået midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at indgå i projektet ” Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser III”, i daglig tale kaldet SOA III.

Indenfor projektet igangsættes en række aktiviteter, der skal bidrage til at øge medarbejdertrivslen og sænke sygefraværet blandt medarbejderne. Projektet indgår i kommunens eksisterende indsats for sygefravær.

Stigning

Sygefraværet på skoler og SFO-området udgør 10,1 procent (januar, februar og marts 2023).

I samme periode i 2022 var tallet 7,1 procent.

Antallet af fraværsdage pr. medarbejder på skole og SFO-området er steget fra 4,1 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2022 til nu 5,7 i de samme tre måneder i 2023.

Aktiviteter

I arbejdet med at reducere det høje fravær på skole og SFO-området har administrationen igangsat en række initiativer:

Ledelseskursus for alle ledere på skolerne og i SFOer. Fokus er på at skabe et godt arbejdsmiljø, hvordan sygefravær skal håndteres og hvordan en omsorgssamtale skal holdes mv.

Kurset er i gang, og tre ud af fem hold har afsluttet forløbet. Effekten af lederkurset forventes at være en mere ensartet håndtering af fravær og nærvær.

Handleplaner på skoler

Der gennemføres løbende ledelsessparring omkring udfordringer med og løsninger på fraværet blandt medarbejdere og med arbejdsmiljøet.

Der er tovholdere på alle skoler. De bistår lederne i at udarbejde handleplaner samt understøtter, at der følges op på indsatser og tages kontakt til områder, hvor udviklingen ikke er som ønsket.

To skoler er pt. udpeget til en såkaldt særlig indsats, da sygefraværet og trivslen her har været udfordret. Her er der fokus på at styrke det ledelsesmæssige fokus samt at få hjælp til at løse de konkrete udfordringer.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »