Slut med betaling

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Under overskriften ”En stærk forbindelse” gør Leif Tullberg, på vegne af bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund, på Facebook status over broen.

– ”Først i det nye år bliver det gratis at køre over Kronprinsesse Marys Bro. Det markerer et nyt kapitel for forbindelsen over Roskilde Fjord, og målsætningen om at knytte endnu tættere bånd på tværs af regionen omkring Frederikssund og Hornsherred.

– Mange vil mindes den trængsel, som var en del af livet i Frederikssund for bare få år siden. Tæt trafik og kø hele vejen op og ned ad J. F. Willumsens Vej, mens der på Hornsherredssiden kunne være kø helt til Lyngerup. Og den kroniske frustration, når Kronprins Frederiks Bro gik op, og sænkede tempoet fra ubærlig langsomt til fuldt stop. 

– Den nye forbindelse havde som opgave og målsætning at aflaste den tætte trafik, og skabe en hurtigere forbindelse syd om byen. En ny og flot bro, som vi alle kunne være stolte over, og som indgik i landskabet med respekt for den omkringliggende natur og udsigt. Et ambitiøst projekt med høje forventninger og et nyt vartegn for Frederikssund. 

– I dag kan vi konstatere, at ambitionerne blev indfriet på alle områder. Selve anlægsarbejdet blev gennemført 400 millioner under budget, og forbindelsen stod klar tre måneder før tid. Og der har under hele processen med rette været stor fokus på miljøet under og omkring broen, og flere undersøgelser viser, at indsatsen er lykkedes. Fuglelivet er tilbage, ålegræsset står fint og rankt, og markefirbenene, som blev samlet ind før byggeriet og siden sat ud igen, har fundet sig til rette i de nye omgivelser.

– Tilsvarende var det vigtigt, at selve byggearbejdet foregik under ordentlige forhold, og de nødvendige klausuler blev indarbejdet i byggekontrakterne. Entreprenøren sørgede for at etablere en god dialog med fagforeningerne, og resultatet blev et forbilledligt samarbejde, som til stadighed inspirerer og søges efterlignet i andre anlægsprojekter landet over. 

– Og selvom entreprenøren var udenlandsk, så blev det lokale erhvervsliv i høj grad involveret i projektet, blandt andet takket være Frederikssund Erhvervs leverandørkatalog Greater Suppliers. Et fantastisk samarbejde, som sikrede jobs og ordrer inden for alt fra maskinudlejning til catering. Det gav et løft i hele regionen, og flere virksomheder begyndte at etablere sig i Hornsherred.

– I september 2019 kunne vi med folkefest og royal indvielse tage de første skridt over fjordens nyeste forbindelse, og fejre den succesfulde indsats. Danmarks første betalingsanlæg uden bomme, som siden da har leveret en meget sikker og stabil løsning med cirka 80.000 Fjordpay-kunder og mere end to millioner kørte ture.

Frem mod næste kapitel
– ”Den nye forbindelse viste hurtigt sin berettigelse, og trængslen ved Kronprins Frederiks Bro i morgen- og eftermiddagstimerne blev minimeret stort set fra dag ét. En undersøgelse af rejsetiden over Kronprins Frederiks Bro i myldretidstrafikken foretaget af Vejdirektoratet viste, at der gennemsnitligt blev sparet mellem tre og syv minutter om dagen efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro. 

– Ved at lette trykket på J.F. Willumsens Vej, og fjerne den massive trafik fra begge sider af fjorden på Hornsherredssiden, kom Frederikssund til at hænge bedre sammen. Uanset om man har benyttet den nye bro eller ej, har man mærket den positive effekt, som den har haft i området.

– De store trafikmængder kom ganske vist ikke over på Kronprinsesse Marys Bro fra starten, og blot seks måneder efter åbning blev alle prognoser og forventninger pludselig irrelevante, da pandemien bredte sig over landet og satte store dele af samfundet i stå. 

– Men over tid – og gennem flere bølger af hjemsendelser, nedlukning og returnering til dagligdagen – fandt trafikken alligevel vej over den nye forbindelse. Faktisk i en sådan grad, at trafikken i 2021 forventes at overstige bestyrelsens måltal for året med mere end 10 procent. Og med beslutningen om endeligt at færdiggøre motorvejen til Frederikssund må kravet om, at Fjordforbindelsen Frederikssund skulle betale de optagne lån inden for 40 år, anses for at være meget realistisk. 

– Det var en politisk beslutning, som lå til grund for, at der blev brugerbetaling på forbindelsen. Uden den beslutning havde der ikke været en bro i dag. Det er ligeledes en politisk beslutning med den nye infrastrukturaftale fra juni i Folketinget, at staten betaler de lån, som betalte for byggeriet, og dermed muliggør at brugerbetaling ophører den 1. januar 2022. 

– Fjordforbindelsen Frederikssunds opgave har været at etablere og drive forbindelsen inden for de fastsatte rammer, og den opgave er løst.

– Nu står vi på tærsklen til et nyt kapitel. For os, som i en årrække har arbejdet for at bygge og drive den nye forbindelse, er det positivt at se ind i en fremtid, hvor endnu flere vil drage nytte af indsatsen. Og hvor det overordnede mål med det hele – den gode forbindelse – får lov til at bidrage til regionens fortsatte udvikling og sammenhold i endnu højere grad.

– Et godt, effektivt og sundt byggeri, en flot og moderne bro, og et trafiknet, som tilgodeser vores behov, uanset hvilken side af fjorden vi kommer fra. Det er et resultat, som vi alle sammen er utroligt stolte over at have været en del af.

Share.

About Author