Skolematrikel til sal

Skolematrikel til sal

Af Ferslev Bylaug,
Vellerup Bylaug,
Vejleby Bylaug,
Venslev Bylaug,
Ballroom Dance, Ferslev,
DOF Bramsnæs-Skibby,
Børnehuset Pilehuset,
Kreds 57 Ferslev-Skibby
 

Bevares, til salg skiltet er ikke sat op endnu. Men med vedtagelsen af budget for 2019-2020 er der fra kommunalbestyrelsen side taget beslutning om, at matriklen der omhandler den nu tidligere Skolen i Herredet og endnu tidligere Ferslev Skole, skal afhændes. 

Det stiller et i forvejen hårdt prøvet lokalsamfund overfor en udfordring af de større, da der er mange brugere af gymnastiksalen i Ferslev. Det er en sal der er vigtig og et samlende aktiv for en bred vifte af aktiviteter. En altafgørende base for det lokale foreningsliv.

Vi har forsøgt at være lidt på forkant og i den forbindelse sendte Ferslev Bylaug, Vellerup Bylaug, Vejleby Bylaug, Venslev Bylaug, Ballroom Dance Ferslev, DOF Bramsnæs-Skibby, Børnehuset Pilehuset og Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby den 8. april et fællesbrev til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Dette i håbet om at få en dialog med beslutningstagerne om fremtiden for lokalsamfundet, hvor netop gymnastiksalen er et vitalt og uundværligt omdrejningspunkt.

Repræsentanter for socialdemokratiet og SF var i første omgang de eneste, der reagerede på henvendelsen og viste interesse for at møde de lokale foreninger her fra den sydvestlige del af kommunen. 

Det mundede ud i et godt og informativt møde, der blev holdt den 13. maj i gymnastiksalen på Ferslev skole.

Den borgerlige side af kommunalbestyrelsen har hængt noget mere i bremsen, og har først for nylig henvendt sig med henblik på at få et møde i stand, hvilket i skrivende stund endnu ikke er på plads, og formodentlig først kommer til at finde sted i løbet af juli.

Såfremt gymnastiksalen og dens umiddelbare tilhørende faciliteter sælges sammen med de øvrige bygninger på matriklen, og lokalsamfundet ikke fremover har mulighed for at bruge salen, vil det være intet mindre end et overgreb på et lokalsamfund. 

Det vil desværre ikke være det første af slagsen med samme ”gerningsmænd”. 

Hvem husker ikke 2015, da lukningen af Ferslev skole var en realitet? I den forbindelse skal det nævnes, at vi stadig er mange der ligger inde med det idékatalog, som lokalsamfundet i samarbejde med de kommunalt hyrede konsulenter udarbejdede med titlen ”Det gode liv i Sydvest”. 

Et idékatalog der rummer alle de muligheder, som lokalsamfundet dengang kunne finde for den bedst mulige løsning for fremadrettet anvendelse af de tidligere skolelokaler. 

Intet kom i spil, da skolen blev til specialskole, med de problemer det nu gav omgivelserne, men det var og er et katalog med et godt indhold og en rigtig god titel.

Uløseligt forbundet til det ”Det gode liv i Sydvest” er et lokalt centrum, et samlingspunkt, tilbud om brugernære aktiviteter både på den idrætsmæssige front og ved aktiviteter af social karakter, mulighed for en base, hvor de mange aktiviteter med bl.a. fokus på sundhed, nærhed og nærvær kan folde sig ud, og hvor der er mulighed for at implementere nye tiltag i takt med lokalsamfundets behov.

Til dette har vi – lokalsamfundet – brug for gymnastiksalen på Ferslev Skole. Nu venter vi spændte på, at mødet med den borgerlige side af byrådssalen kommer i stand og (måske naivt), forventer vi at blive hørt og forstået og at gymnastiksalen i Ferslev ikke kommer til at indgå som en del af udbudsmaterialet, men bevares som et kommunalt tilbud til borgerne. 

Til brug og gavn for det gode liv i sydvest.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »