Kun fodboldklubberne skal bære besparelserne

Kun fodboldklubberne skal bære besparelserne

Af Jens Nielsen, Vestergade 19, Hvalsø


Lejre Kommune giver minimal støtte til idrætten. Man har vedtaget, at ”Harmonisere” og reducere driftstilskuddene til idrætsklubberne med  150.000 kr. 

Hvorfor det kun er foreninger med driftsaftaler, der skal stå for nedskæringen i idrætslivet?

Disse foreninger har jo netop påtaget sig frivilligt at tage del i kommunens opgaver med drift og vedligehold.

Udgangspunktet var, da driftsaftalerne blev indgået

– at klubberne så følte et større medejerskab til ”deres” bygninger

– at kommunen kunne spare personale 

– at en del af besparelsen blev overført til klubberne som et ”driftstilskud” til vedligehold og forbedringer uden snærende administrative bånd. 

Det har i 10 år fungeret uproblematisk, og klubberne har lagt stor energi og meget frivilligt arbejde i at leve op til de indgående aftaler.

Forvaltningen har nu gennemgået driftsaftalerne og har konstateret, at flere driftsaftaler har haft et relativt højt fribeløb, som klubberne har brugt til vedligeholdelse og anlægsinvesteringer, som ikke alle klubber har haft mulighed for. 

Forvaltningen har indstillet, at af ca. 50 foreninger, der modtager driftstilskud, er det kun fire klubber, der skal have deres driftsaftaler ”harmoniseret” og stå for driftsbesparelserne.

Hvalsø IF beskæres fra 120.000 kr. til 16.000 kr.

Osted IF beskæres fra 60.000 kr. til 25.000 kr.

EIF Ny Tolstrup beskæres fra 120.000 kr. til 7.000 kr. 

Kirke Hyllinge IF får en merbevilling fra 13.000 kr. til 34.000 kr.

Driftstilskuddene størrelse blev oprindeligt vurderet og fastsat af kommunens embedsmænd. Hvad har ændret sig så radikalt over årene, at det giver sig udslag i disse reduktioner?

For at sætte det i relief kan man også opgøre størrelsen af driftstilskuddet pr. medlem således:

Hvalsø IF får pt 230 kr. Fremover 31 kr.

Osted IF får pt. 252 kr. Fremover 106 kr.

EIF Ny Tolstrup får pt. 1.313 kr. Fremover 73 kr.

Kirke Hyllinge IF får pt. 64 kr.  Fremover 83 kr.

Hvori består ”harmoniseringen”. Hverken forvaltning eller politikere kan da , at det er en fair løsning. 

Det kan vise sig at blive en dyr løsning for kommunen, da det er svært at forestille sig, at klubberne siger ja til nye driftsaftaler på disse vilkår. Besparelsen går let til merindsats for driftspersonale og administration.

Der er forskel på driftstilskuddene til klubberne. Det må man få rede på , og igennem seriøse forhandlinger må man så finde frem til en tilfredsstillende løsning for sagens parter.

Andre artikler fra denne uge