Skibby Aktive: Midt i Sjællands hjerte

Skibby Aktive: Midt i Sjællands hjerte

Mange har sikkert lagt mærke til Skibby Aktive. Men hvad er egentlig meningen med foreningen af aktive borgere? Det kigger vi nærmere på i denne artikel.

 

SKIBBY: – Hvis du spørger en turist, hvad der er udslagsgivende, når han eller hun vælger en feriedestination, så er svaret 70 procent af gangene: naturen. Det samme svar får jeg ofte selv, hvis jeg spørger, hvorfor folk flyttede til Hornsherred, fortæller Skibby Aktives projektkoordinator Camilla Hultén Fruelund.
Hun fortæller også, at hun selv er tilflytter, og også valgte Hornsherred på grund af det smukke, varierede landskab i kombination med huspriser, der var til at betale. Faktisk havde hun aldrig sat sin fod i herredet, før hun købte sit hus for ni år siden.
– De første mange år, jeg boede her, undrede det mig, at jeg altid skulle forklare folk, hvor Hornsherred lå. Også for folk, der bor i Roskilde. Det ligger jo som Sjællands hjerte, midt i det hele, og har alt, hvad man som beboer og som turist med interesse for naturen og for kulturhistorie kan ønske sig: Det smukkeste, varierede istidslandskab, lyset fra fjorde på to sider og en enestående kulturhistorie. Jeg synes Hornsherred er fuldstændig underkommunikeret. Det er jo lige så smukt, som Skanderborg/Ry-området i Østjylland, hvor jeg selv er vokset op. Og det kender selv mange sjællændere til.
Men der er sikkert delte meninger blandt beboere, når det gælder netop spørgsmålet om at udbrede kendskabet til Hornsherred. – Udvikling er jo ikke altid positiv, så udvikling skal ikke ske uanset hvad. Udvikling sker altid, intet samfund står stille, men vi skal diskutere, hvilken udvikling vi ønsker. Her er det vigtigt, at de lokale blander sig i diskussionen. Vil vi for eksempel gerne have flere turister til Hornsherred? Hvis vi vil, hvilken type turister kan så understøtte den udvikling, vi som beboere gerne vil have? I sidste ende skal vi egentlig bare stille et helt enkelt spørgsmål: Hvordan øger vi trivslen for folk, der bor i Hornsherred? Herefter holder det enkle op, for der findes et hav af svar på det spørgsmål, fordi folk har forskellige behov. Men det er de behov, vi skal vide mere om.

Definition af Hornsherred
I arbejdet med at udvikle Hornsherred kan man godt komme til at stirre sig blind på sit eget lokalområde.
– Men det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksom på, at vi er en del af en større sammenhæng. Først og fremmest Frederikssund Kommune, og den udvikling der planlægges derfra, dernæst de andre kommuner, som er naturlige samarbejdspartnere via for eksempel det vedtagne fjordlandssamarbejde. Vi skal udvikle i samarbejde, ikke bare køre vores eget ræs. Men vi kan alligevel godt udnytte, at vi er et defineret geografisk område. På samme måde som en ø. Vi kan godt både arbejde med de historier der specifikt tilhører Hornsherred og samtidig kigge op og skabe forbindelser, forklarer Camilla.
– Og så er netop den historie, vi fortæller om os selv vigtig. Vi bliver som bekendt det, vi siger, vi er. Kalder vi os selv for udkant, så er vi udkant. Siger vi, at vi ligger langt fra Frederikssund, så ligger vi langt fra Frederikssund. Men det gør vi ikke, fastholder Camilla Hultén Fruelund.

Samarbejde er vigtigt
I foreningen Skibby Aktive har er der fem udvalg, der til sammen dækker turisme, erhverv, kultur, fritidsliv, infrastruktur, forskønnelse, detailhandel og vedligehold. De fem udvalg har så forskellige arbejdsgrupper under sig, og de fem udvalgsformænd sidder i bestyrelsen sammen med en bestyrelsesformand. Mit arbejde som koordinator er blandt andet at understøtte de cirka 60 frivilliges arbejde; simpelthen sørge for at bevare deres lyst til at arbejde frivilligt.
– Det kan kun gøres, hvis de frivillige oplever, at de er med i et godt fællesskab og at deres anstrengelser fører konkrete resultater med sig. Ellers går man simpelthen død som frivillig, betoner Camilla.
Da næsten intet af det, vi sætter i gang, kan gøres uden samarbejde med Frederikssund Kommune, er jeg ofte i kontakt med forskellige forvaltninger. Jeg oplever travlhed i alle forvaltninger. Alligevel tager de sig tid til at lytte til vores udviklingsidéer og bakker op, så godt som de nu har mulighed for. Det kan enten være gennem øget samarbejde eller gennem økonomisk tilskud.
Et godt eksempel er Apotekerhaven i bymidten i Skibby.
– Der lå en ubrugt græsplæne, der tilhørte apotekeren. Et ikke særlig skønt område, som vi gerne ville gøre mere brugbart, fortæller Bjarne Nielsen, der er tovholder for Skibby Aktives grønne helhedsplan, der beskriver grønne udviklingsmuligheder for Skibby og omegn.
Juul Frost Arkitekter havde i forbindelse med et arbejde for Frederikssund Kommune blandt andet peget på det område og lavet en skitse med forslag til omdannelsen til rekreativt område.
Skibby Aktive greb derfor muligheden og vedtog i samarbejde med kommunen at lave Apotekerhaven som et pilotprojekt for, hvordan Juul Frost Arkitekters skitser kunne omsættes konkret.
Skibby Aktive agerede arbejdsleder, Frederikssund Kommune gav et økonomisk tilskud, lokale entreprenører og Produktionsskolen stod for udfærdigelsen, og så havde bymidten i Skibby et nyt rekreativt område.

Udviklingsarbejde
Men hvorfor er det vigtigt, at lokalområdet har en forening som Skibby Aktive?
– Det er egentlig ret enkelt, fortæller Hans-Martin Madsen, der er bestyrelsesformand for Skibby Aktive.
– Det kan være svært for en lille, lokal interesseorganisation at komme igennem med deres ønsker, både i lokalsamfundet og ikke mindst i en travl kommunal forvaltning. Her tilbyder Skibby Aktive sig som en platform, hvor man kan hente sparring og samarbejde. Lige nu, hvor vi har en projektkoordinator, kan vi også tilbyde hjælp med kommunikation og muligheden for at koble initiativer sammen med professionelle aktører.
Et eksempel er, at Camilla Hultén Fruelund har hjulpet med at etablere et samarbejde med en fjerdeårsstuderende fra Københavns Universitet, der skal lave en skitse til renovering af nogle grønne områder under Skibby Kirke og genetablere den gamle kirkesti.
Lige nu ligger det som et tilvokset, ubrugt, grønt område midt i Skibby. Med en skitse i hånden kan kirken gå ud og søge fondsmidler til gennemførelsen. Et arbejde som også kan understøttes af Camilla.
– Et andet eksempel er, at borgere henvender sig til Camilla, som sidder i Visionscenteret i Bymidten 10, fordi de tror, hun arbejder for Frederikssund Kommune. Så klager de for eksempel over et ødelagt fortov eller en farlig vej. Når Camilla så spørger om, de har ringet til kommunen, så er svaret ofte, at de enten ikke kunne finde en medarbejder, der kunne tage sig af det, eller de ikke har prøvet at ringe, fortæller Hans-Martin Madsen.
–  Man skal huske, at den enkelte borger ikke lige ved, hvilken forvaltning, de skal ringe til. Men i Skibby Aktive har vi et udvalg, der blandt andet arbejder med infrastruktur, så Camilla kobler borgeren sammen med udvalgsformanden, som enten kan fortælle, at kommunen allerede arbejder på sagen eller fortælle borgeren, hvilken forvaltning, borgeren skal henvende sig til, fortsætter han.
– Det korte svar er, at vores erfaring i Skibby Aktive er, at det kræver en professionel platform at organisere og understøtte frivilligt arbejde, så det materialiserer sig i konkret udvikling, forklarer Hans-Martin Madsen.
Udviklingsarbejde
Egentlig startede Skibby Aktive for to år siden med hensigten om at være Skibbys bylaug. Derfor er mange af de aktiviteter, foreningen har beskæftiget sig med indtil nu foregået i Skibby.
Skibby Aktive vil gerne samarbejde og udvikle i et langt større område.
– Tænk, hvis vi kan samarbejde om større udviklingstiltag med aktører fra en større del af eller hele Hornsherred. Det giver jo mening at lægge vores kræfter sammen og samarbejde om udviklingen, fortæller Søren Find Andersen, der er formand for blandt andet turistudvalget.
– I princippet vil vi i Skibby Aktive gerne samarbejde med alle, der har lyst til samarbejde, vi er jo en forening i rivende udvikling. Det eneste, der begrænser os, er, at vi selvfølgelig også lige skal kunne følge med organisatorisk.

Visionscenter
Foreningen har de næste tre år til huse i Bymidten 10 i Skibby, som i samme periode huser en udstilling om den kommende fjordforbindelse.
Egentlig skulle der bare have været en udstilling i Frederikssund, men Skibby Aktive er begejstret for, at der også er kommet en udstilling i Skibby.
– Vi er jo meget optaget af den kommende bro i Hornsherred; folk har mange spørgsmål og mange forventninger, både negative og positive. Det er rart for folk, at de kan komme forbi, når de alligevel skal ud og handle, og få besvaret deres spørgsmål. Og så er det en udstilling, der bliver opdateret løbende, så den følger det fremadskridende arbejde med broen, fortæller Bjarne Nielsen, som har arbejdet for at få udstillingen til Skibby.
– Der kommer overraskende mange indtil videre, og folk stiller mange spørgsmål, forklarer Camilla Hultén Fruelund.
– Det fortæller mig, at folk er optaget af udviklingen og har en mening om, hvor Hornsherred skal bevæge sig hen. Så er det jo bare med at gribe folk og få dem involveret i alle de gode udviklingstiltag, slutter Camilla Hultén Fruelund.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »