Drømmen om at blive erhvervsfisker

Drømmen om at blive erhvervsfisker

Thomas  Bierberg-Christensens store drøm er at blive erhvervsfisker på fjorden. Det er dog en drøm, der  ikke er så nem at realisere, men Thomas har bestemt ikke givet op. Han forfølger stædigt drømmen.
Af Palle Bruselius

 

GERSHØJ: Til daglig arbejder Thomas, der er uddannet tømrer, som underviser på produktionsskolen i Skibby. I fritiden er han dog ofte at finde i en af sine både ude på fjorden. Han er nemlig fritidsfisker – en interesse han bruger meget tid på. Han er også aktiv i DAFF (Dansk Amatør Fiskerforening), hvor han er næstformand, ligesom han er formand for foreningens lokalafdeling i Gershøj og formand for Kreds 2 (Norsjælland).
– Redskabsfiskeriet er mit hjertebarn. Jeg ville gerne gøre det til levevej samtidig. Det er min store drøm, fortæller Thomas.
– Jeg kan overtage en licens som erhvervsfisker fra en gammel fisker på fjorden, der gerne vil lægge op.
Jeg vil kunne indgå et samarbejde med ham. Så det kan ske i løbet af nogle år. Han er frustreret over, at ingen kan overtage hans fiskeri, sådan som systemet er lige nu.
– Gennemsnitsalderen for en bierhvervsfisker er 65 år og for fuldtidsfiskere 45. Der er simpelthen et generationshul.
Det er især ålefiskeriet, som Thomas er interesseret i. Han vil skulle kombinere det med blandt andet rejefiskeri og skrubber med videre.
Der er dog et aber dabei ved Thomas ønske om at overtage erhvervslicensen.
– Politisk og fra EUs side er det besluttet at ålefiskeriet skal skrues ned. Det er fordi, man mener at ålebestanden er truet. Det er bare ikke rigtigt. Ålebestanden er nemlig stigende, fortæller Thomas.
– Vi rådfører os med DTU Aqua. For syvende eller ottende år i træk slås der rekorder med opvandring af glasål, erfarer vi. Politisk siger DTU dog noget andet. Der er en fordom om, at ålen er meget udrydningstruet, og det er den altså ikke

 

Svært for nye fiskere
Der mangler i følge Thomas generelt muligheder for et generationsskifte.
– Åbn dog for en håndfuld fiskere, der kan bære det videre, siger han.
– Vi må som fritidsfiskere ikke sælge ål. Vi kan sagtens fange godt med ål, men vi må altså ikke sælge. Det er også ulovligt for os fritidsfiskere af fiske efter ål i sommerperioden. Jeg skal ikke tjene mange millioner på det her. Jeg vil bare gerne kunne betale for hus og hjem.
Thomas plan er at starte som bierhvervsfisker og så siden blive fuldtids erhvervsfisker.
Det er dog meget op ad bakke.
– Man giver ikke tilladelser fra nævnet til fiskere med bierhverv i de danske fjorde og de åbne kyster. Begrundelsen for det er, at fritidsfiskere og lystfiskere skaber et for stort tryk på fiskebestanden. De siger også, at der er for mange fredningsområder i fjordene, men det passer ikke.
– Jeg er bange for, at noget af det skyldes sportsfiskernes påvirkning af nævnet.
Jeg har på Facebook, hvor jeg har set fangstrapporter fra sportsfiskere, der viste at de fangede både 20 og 30 ørreder. Det sendte jeg videre. Sportsfiskerne ville have garnfiskeri stoppet i fjorden, men fik problemer på grund af Thomas billeder af de nævnte Facebook-sider. Deres krav bortfaldt netop på grund af billederne af Facebook.
Fritidsfiskere må maksimalt fange  to ørreder i døgnet.
– Jeg vil gerne have redskabsfiskeriet i fjorden mere frem i lyset. Gershøj er meget idyllisk og ligger godt. Det ville komme hele området til gavn, hvis der kom lidt gang i fiskeriet. Det ville være godt med en håndfuld fiskere, der kunne overtage fra de gamle. Vi skal åbne for det, men med måde. Det ville give lidt liv i havnene og lidt turisme.
Fiskeriet har haft en problem, at det næsten kun var negative historier, man kunne læse om det. Fiskerne er glade for deres arbejde men temmelig kede af det ry, som erhvervet har fået.
Thomas har arvet interessen for fiskeri fra familien, herunder hans bedstefar.
– Jeg er vokset op med fiskeri i familien. Nu vil jeg gerne kunne udleve min drøm. Jeg vil vise, at fjordfiskeri godt kan betale sig.
Der er ingen erhvervsfiskeri på fuld tid syd for Eskilsø ved Jyllinge, så der burde være plads.
Reglerne og lovgivningen leverer en stribe benspænd for Thomas’ ønsker.
– Bekendtgørelsen for ålefiskeri kan gives videre ved arv i lige linje. Det stod bare ikke i fiskeriloven. Det hul fik juristerne i Erhvervsstyrelsen lukket for, forklarer Thomas.
– Åletilladelserne er personlige og gives for et år ad gangen. Det er der jo ikke noget perspektiv i, tilføjer han..
Ærgrelsen er tydelig hos Thomas.
– Det er panden mod muren hel tiden. Fiskerierhvervet skriger på nye folk, men vejen er nærmest lukket totalt. Der kommer måske noget i 2017 eller 18, hvor man vil kigge på om, der kan åbnes for noget. Det er mærkeligt, at man kan lov til at åbne en tømrervirksomhed som bierhverv, men åbenbart ikke  starte med fiskeri, siger Thomas.
– Fiskeriet er en del af vores arv. Det er ærgerligt, at åleforvaltningsloven lægger så mange hindringer i vejen. Hovederhvervet for mig ville være ålefangst – minimum 50 procent af den samlede fangst. Som bierhvervsfisker bliver det svært, hvis jeg ikke må fange ål, for jeg skal i så fald tjene fem procent af min indkomst på fiskeri,
Thomas håber, at en eller flere lokalpolitikere vil interesse sig for problemet og prøve at få gang i en løsning.
Det er lidt af et paradoks, for selv om fiskerikontrollen siger god for en bierhvervsfisker, siger nævnet alligevel nej.
– Det er, som jeg har fortalt, meget svært at komme ind i fiskeriet. Jeg vil gerne have ændret lovgivningen, så jeg kan komme i gang.
På hjemmefronten er der ikke noget problem med Thomas’ drømme. Her får han god opbakning fra sin hustru.
EU har pålagt Danmark at reducere 50 procent af fiskeredskaberne, men ikke reduktion af, hvor meget man må fange.
I 2008 blev der fanget 140 tons ål i Danmark. I dag er det nede på under 40 tons.
Ålene er måske forsvundet fra de åbne kyster, fortæller Thomas. De er trukket længere ud eller til fjordene. De stortrives i i fjordene, hvor der er godt med mad.

Andre artikler fra denne uge