Sammen om et VILDERE Danmark

0

Af Jørgen Bech (V) Formand
for Plan & Miljøudvalget

Under hashtagget #DKVild har Miljøministeriet lanceret en kampagne, for at inspirere danskerne til at få mere vild natur.  

98 kommuner er inviteret til at deltage i dysten
om at blive Danmarks
VILDESTE kommune. Sel-
ve konkurrencen blev
meldt ud 1. marts og løber helt frem til udgangen af 2022. 

Jeg kan bekræfte, at kommunen ER tilmeldt #DKVild. Der er klar politisk vilje i byrådet til at være med i konkurrencen. Det koster ikke at deltage, men projekterne koster. Derfor skal byrådet inden endelig stillingtagen vide ”hvad og pris”. Der skal foreligge oplæg til en bevilling, før der kan bruges ressourcer. 

Sagen er på dagsordenen i Plan & Miljøudvalget, hvor vi skal arbejde seriøst med ”hvad, hvordan og hvor meget”. Vi skal sammen med kommunens naturafdeling udvikle ideer, metoder og midler. 

Allerede nu foreligger et biodiversitetsprojekt, som Ådalens Skole har lanceret. Det tager vi stilling til tirsdag efter Påske. Jeg håber, at det kan realiseres.  

På den korte bane bør vi oprette en biodiversitetspulje. Den kan borgere, foreninger og virksomheder søge til konkrete biodiversitetsprojekter. Det kan give en hurtig effekt. 

Der er også vores projekt ”Faunastriber”, som kan udvides, eksempelvis til kommunale arealer og grøftekanter. 

På den lidt længere bane, bør vi se større projekter. Vi har allerede færdiggjort vådområdet ved Selsø og igangsat projekt Græse Ådal. 

Også større projekter kan kun realiseres i et tæt samarbejde med lodsejerne. Og den type projekter koster mange penge. 

Vådområdet ved Selsø kostede adskillige mio. kr. finansieret fra en EU fond, og –
i samarbejde mellem lodsejeren og kommunen. Til gengæld er det på hele 22 hektar. 

Vi bør også se på flere
skovrejsninger samt projekter ala Sillebro Ådal. Åbning af rørlagte åer og vandløb kan give fantastiske, bynære naturoplevelser. 

Sidst, men ikke mindst, skal vi se på muligheder for mere vild natur, for eksempel i skovene eller på strandengene i samarbejde med jordejerne.  

Jeg glæder mig til at være med.

LÆSERBREVSFOTO Jørgen
Deltag i debatten
Share.

About Author