DN’s tre vilde bud

0

DN Frederikssund har sendt brev til Plan- og Miljøudvalget. Med tre bud på vejen til at gøre Frederikssund til den vildeste kommune.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I DN Frederikssund glæder man sig over, at Frederikssund Kommune er tilmeldt konkurren-
cen ”Danmarks Vildeste Kommune”. 

– Det er en konkurrence, hvor naturen vil stå tilbage som vinder, hvad enten vi får præmien eller ej. Men skal det batte noget, så skal vi op i en liga, hvor kommunen virkelig tager fat om nældens rod, skriver næstformand Ursula Lange i brevet, der er sendt til Plan- og Miljøudvalget.

Og så oplister hun de tre hovedpunkter, der efter DN’s mening gør Frederikssund til den vindende kommune: 

Vand: (Så vildskaben kan leve)
Der skal sættes fokus på at øge vildskaben i og langs de livgivende åer og fjorde.

Store sten, gydegrus, hjemmehørende træer, genslyngninger, fritlægning samt plads til natur og våde enge langs åen kunne være virkemidler. Vandkvaliteten bør forbedres.

Nærliggende vådområder til stabilisering af vandmængden i åer.

Lavbundsområder: (Så vildskaben opbygges)
Alle offentligt ejede lavbundsområder i kommunen udlægges efter hensigterne i regeringens plan
 for lavbundsjorde til binding af CO2.

Kommunen hjælper og rådgiver aktivt alle landmænd i kommunen med at søge støtte hos MST og LBST til etablering af vådområder og udtagning af lavbundsjorde eventuelt gennem Frederikssund Erhverv.

Japanskpileurt: (så vildskaben ikke kvæles)
Kortlægning og oplysning om problemets omfang. Gerne gennem borgerinddragelse.

Strategi/plan for fjernelse med udgangspunkt i fjord og å.

Eventuelt i samarbejde med en borgergruppe

– På den måde vil alle kommunens borgere have projektet tæt på og mulighed for at føle, at de bliver en del af projektet, mener Ursula Lange.

Deltag i debatten
Share.

About Author