Retssikkerheden skal genoprettes nu

0

LÆSERBREV

Af Ole Peltola
Fjordlandslisten
Muslingevej 7, Jægerspris

Fjordlandslisten sætter nu skarpt på kommunens håndtering af sager, hvor borgere har anmodet om støtte og/eller hjælp.

For mange sager indenfor dette område er nemlig kørt skævt ifølge flere rapporter og undersøgelser, som byrådet er blevet præsenteret for gennem længere tid – uden byrådet dog har reageret.

En kommune er et monopol-lignende foretagende, som er forpligtet til at yde sine borgere den støtte og hjælp, som borgerne efter lovgivningen har krav på. Med monopoliseringen følger også en forplig-telse, som en kommune ikke kan tilsidesætte.

Når kommunen modtager en anmodning fra en borger starter forvaltningen en større proces, hvortil byrådet fastsætter den nødvendige tid – kaldet kommunens sagsbehandlingsfrister.

I denne sammenhæng er det kommunens opgave at sikre en grundig udredning med inddragelse af borgeren og derefter melde en afgørelse ud på baggrund af borgerens behov.

Med udgangspunkt i afgørelsen skal kommunen hurtigst muligt udarbejde en handleplan, informere borgeren og sætte indsatsen i gang.

Det er Byrådet, der fastlægger kommunens kvalitetsstandarder. Disse kvalitetsstandarder kan be-skrives som kommunens minimumsydelser for de forskellige sagstyper.

Selvfølgelig kan der opstå uenighed mellem en kommune og en borger i forbindelse med udrednin-gen og fastsættelsen af en ydelse, men i denne sammenhæng findes der regler som sikrer, at borge-ren har mulighed for at klage til Ankestyrelsen, som i yderste konsekvens kan sætte kommunen på plads.

Desværre lever Frederikssund Kommune i for stort omfang ikke op til sine forpligtelser. For mange sager bliver fejlbehandlet, sagsbehandlingen overskrider for ofte egne sagsbehandlingsfrister, og kommunens egne kvalitetsstandarder bliver ikke nødvendigvis overholdt af forvaltningen.

I sin yderste konsekvens kan det medføre et så stort retstab for en borger, at det kan få alvorlige personlige følger.

Antallet af spørgsmål til byrådet, antallet af klager til borgmesteren og antallet af henvendelser til borgerrådgiveren har været så mange gennem de sidste 4-5 år, at kommunen – med byrådet i spid-sen – umuligt har kunnet overse og overhøre, at der har været tale om mange problemer – herunder også graverende fejl og store svigt.

Fjordlandslisten mener derfor, at kommunen – med byrådet i spidsen – skal påtage sig ansvaret nu for at få genoprettet retssikkerheden, så borgerne kan være trygge ved, at kommunen selvfølgelig overholder sine forpligtelser og byrådets beslutninger.

Byrådet skal derfor gribe ind, så nuværende uløste sager kan løses efter hensigten, så eventuelle retstab for borgere kan blive kompenseret hurtigst muligt, og så sagspuklerne kan blive afviklet.

Share.

About Author

Avatar photo