Projekt fik 41 tilbage på arbejdsmarkedet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Jobcenteret har afsluttet projektet for +50-årige ledige med risiko for langtidsledighed, der har været finansieret via puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Da Frederikssund Kommune har relativt mange +50-årige ledige med risiko for langtidsledighed, blandt andet på grund af manglende eller forældede kompetencer, ansøgte kommunen STAR’s pulje til særlig indsats for ledige over 50 år og fik bevilget et projekttilskud til indsatsen.

Projektet skulle have været gennemført i 2020 og 2021. Men grundet Corona blev projektet ikke fuldt gennemført, og den to-årige projektperiode blev forlænget til 2022. Projektet afsluttes med udgangen af maj .

Målgruppen, der har været +50-årige dagpengemodtagere, primært fra 3F, Krifa og HK, var på 108 personer. Projektet er gennemført i et godt samarbejde med de tre A-kasser.

Forløbet har bestået af individuelle samtaler med en jobformidler og fire gruppemoduler af en ½ dags varighed. Forløbene havde en samlet varighed på seks uger.

108 borgere har været visiteret til projektet (37 gik i arbejde inden kurset start). 71 har deltaget, og af de 71 er 41 kommet i job, en er i uddannelse, syv er fortsat ledige, 10 er sygemeldte, to har fået seniorjob, en er gået på seniorpension, otte er flyttet/ophørt på ydelsen og en er gået på efterløn.

Erfaringerne fra projektet vil indgå i jobcenterets fremtidige indsats.

Share.

About Author

Avatar photo