Penge til frivilligt socialt arbejde

Penge til frivilligt socialt arbejde

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, hvilke frivillige foreninger og organisationer, der får tilskud til deres aktiviteter.

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I henhold til lov om Social Service §18 kan frivillige foreninger/organisationer søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod: ”Forebyggelse af sociale problemers opstående, styrkelse af det sociale netværk og Inddragelse af borgerene i løsingen af sociale problemer”. 

Frederikssund Kommune har modtaget 34 ansøgninger på tilsammen 581.622 kroner – på budgettet for 2019 er der afsat 468.654 kroner. 

På årets første møde i Social og Sundhedsudvalget skulle politikerne fordele penge blandt foreningerne. To ansøgninger var indstillet til afslag, da man vurderede, at de pågældende 

Lokale tjenester som besøgsordninger, netværksmøder, telefonkæder m.v. er vægtet højt i indstillingerne, det samme gælder arbejdet med flygtninge og flere nye foreninger. Ansøgninger som primært omhandler arrangementer af kulturel og social karakter har haft en lavere prioritet i fordelingen af puljen.

Hjernesagen Nordsjælland fik bevilget et tilskud på 22.000 kroner til drift af foreningens værested.

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, fik 25.000 kroner til kurser, der skal kvalificere udviklingshæmmede til at lave frivilligt socialt arbejde.

De frivillige på omsorgscenter De Tre Ege fik et tilskud på 25.000 kroner til diverse aktiviteter for beboerne.

Der var 25.000 kroner til rådgivningen af socialt udsatte fra Frederikssund Kommune på BørneTelefonen, og Telefonstjernen Jægerspris – hvor cirka 15 ældre modtager et opkald alle årets dage – fik 9.000 kroner.

Røde Kors Frederikssund fik 14.000 kroner til en oplevelsestur, og Flygtningevennerne i Slangerup fik et tilskud på 10.000 kroner.

Lokalforeningen SIND fik et tilskud på 19.000 kroner til sociale og kulturelle tilbud, og Røde Kors’ Frederikssund afdeling fik 18.000 kroner til middagsklubberne Nordhøj og Østergården.

Danske Seniorer Skibby havde søgt om 27.200 kroner og fik et tilskud på 14.000 kroner til en bustur til Agersø med foredrag og underholdning. Man forventer 100 deltagere til arrangementet.

Ældre Sagen
Ældre Sagen Skibby fik 1.000 kroner til besøgsven med hund, 17.000 kroner til besøgsvenner og 4.500 kroner til telefonstjernen; opringning til enlige borgere.

Ældre Sagen Jægerspris fik bevilget 10.000 kroner til besøgsvenner, vågekoner og demensaflastning.

Demensvennerne i de fire afdelinger af Ældresagen i Frederikssund Kommune fik tildelt 10.000 kroner, mens vågetjenesten i de fire afdelinger fik 11.000 kroner. 

Der var 17.000 kroner til Ældre Sagens besøgsvenner i lokalafdelingen i Frederikssund, der tillige fik 7.000 kroner til stolegymnastik, 5.000 kroner til handy-men og 10.000 kroner til tryghedsopkald.

Camp og vikingespil
Herudover fik Foreningen Danske Døvblindes erfagruppe i Nordsjælland 9.234 kroner, Astma- og Allergiforeningen fik 5.000 kroner til en sommercamp, Tolleruphøjs Venner fik tildelt 12.100 til aktiviteter, Frederikssund Frivillighedssted fik et tilskud på 23.000 kroner, og Luft-Frederikssund fik 27.000 kroner.

Der var 17.000 kroner til Polio og Ulykkesforeningen Nordsjælland. Pengene skal foreningen bruge til at indbyde medlemmer til Frederikssund Vikingespil. Hjerneskadeforeningen fik 18.020 kroner til brugerstyrede aktiviteter. 

Hjerteforeningen Frederikssund fik et tilskud på 18.300 kroner, og Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Frederikssund fik 26.000 kroner. Dansk Blindesamfund fik et tilskud på 10.000 kroner.

Suppe til hjemløse
Det største enkeltbeløb – 30.000 kroner – fik Bedre Psykiatri til aktiviteter for pårørende til psykisk sårbare og psykisk syge.

Der var 2.500 kroner til hjemløse, som typisk bor i sommerhusområderne i Jægerspris og Skibby. SAND Nordsjælland, De Hjemløses Landsorganisation, anslår, at der er minimum 30 hjemløse i sommerhusområderne, og at der er frivillige, som uddeler suppe til de hjemløse i vintermånederne.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »