Bliv klogere på budget 2019

Bliv klogere på budget 2019

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Siden den 10. oktober, hvor Byrådet vedtog kommunens budget for 2019, er der blevet udarbejdet beskrivelser af de grundlæggende  forudsætninger, der ligger bag det vedtagne budget. 

På kommunens hjemmeside kan man nu finde budgetbemærkningerne for de forskellige politiske udvalg. 

Heraf fremgår det blandt andet, at mere end tre fjerdedele af kommunens samlede indtægter på godt 3,2 milliarder kroner kommer fra skatter. Den næststørste indtægtskilde er tilskud og udligning fra staten.

Skatterne udgør 2.468 millioner, mens udligning og tilskud beløber sig til 452 millioner kroner. 

Herudover er der blandt andet budgetteret med låneoptagelser på 26 millioner kroner, et grundsalg på syv millioner kroner og brugerbetalinger på 118 millioner kroner.

Udgifter
Ser man på udgifterne inden for de forskellige kommunale serviceområder, er det største udgiftsområde arbejdsmarkedsområdet efterfulgt af skole- og klubområdet, socialområdet og ældreområdet.

Der er budgetteret med udgifter for 691 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet, 500 millioner kroner til skoler og klubber, 430 millioner kroner på socialområdet og 414 millioner på ældreområdet.

Andre udgiftsposter, der vægter tungt, er sndhed og forebyggelse med 244 millioner, dagtilbud med 233 millioner og bygninger og udenomsarealer med en samlet udgiftspost på 166 millioner kroner. 

Herudover er der blandt andet afsat 25 millioner kroner til kollektiv trafik, 104 millioner kroner til administration af myndighedsopgaver  og 112 millioner til administration, byråd m.v.

Alle tallene bag budgettet kan ses på hjemmesiden 

Andre artikler fra denne uge