Otte barakker i Jægersprislejren skal rives ned

Otte barakker i Jægersprislejren skal rives ned

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Plan- og Miljøudvalget har behandlet en ansøgning fra Forsvaret om nedrivning af otte træbarakker i Jægersprislejren, Hovedgaden 71.

Der er tale om otte barakker på hver på 252 m², der oprindeligt har været brugt til hestestalde. De bliver ikke længere anvendt, men kræver løbende vedligeholdelse. Barakkerne, som er de ældste bygninger i området, er bygget omkring 1889-1892, hvor Forsvaret oprettede en skydelejr ved Jægerspris. Bygningerne er ikke registreret som bevaringsværdige. 

Den kommunale administrations har umiddelbart vurderet, at bygningernes tilstand er tilstrækkelig god til, at de vil kunne bevares. Man har foretaget en høring af Roskilde Museum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund.

For og imod
ROMU finder, at barakkerne sammen med de øvrige bygninger på hovedlejrens område udgør et helstøbt, militært kulturmiljø. 

Museet har derfor anbefalet, at der findes en anvendelse for barakkerne, så de kan forblive på området som en kulturhistorisk markør for udviklingen af forsvarets kulturhistorie i Jægerspris.

 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund har vurderet, at bygningerne ikke er bygget med specielle konstruktioner eller detaljer, der taler for en bevaring. Foreningen har ikke noget imod en nedrivning: Det skal udelukkende være kulturhistoriske synspunkter, der kan begrunde en evt. bevaring.

Frederikssund Kommune kan ikke modsætte sig en nedrivning, med mindre der nedlægges forbud efter planlovens §14. Det vil medføre, at kommunen skal udarbejde en bevarende lokalplan, hvorefter ejeren kan forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning. 

Et enigt Plan- og Miljøudvalg gav på det sidste udvalgsmøde tilladelse til nedrivning af de otte barakker. 

Andre artikler fra denne uge