Midlertidigt ja til mast

Midlertidigt ja til mast

Af Conny Probst


KULHUSE:
Campingpladsen i Kulhuse har behov for Wi-Fi for at kunne tiltrække og fastholde gæster. 

For at få den facilitet inden sommeren 2019 har man søgt om opstilling af en mast på 13 meter med en parabol. Campingpladsen har allerede fået dispensation fra kystdirektorat og fredningsnævn i forhold til strandbeskyttelseslinje og fredningen i området.

På det seneste møde i Plan- og Miljøudvalget gav et flertal af udvalgsmedlemmerne en midlertidig landzonetilladelse på tre år til det ansøgte. 

Tilladelsen er midlertidig, da TDC overvejer at opstille en telemast i området. Den forventes dog ikke at kunne blive opsat inden sommeren. For stemte Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Lars Thelander Bostrøm (O). Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), mens Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme. 

Masten kan udelukkende bruges til forbedring af Wi-Fi signal på campingpladsen; den er for lille til at kunne bruges til mobil-
antenner – og vil derfor ikke kunne bruges til en generel forbedring af data og telefoni i området. 

Den kommunale administration påpeger i sin indstilling, at der – af hensyn til landskabet – på et senere tidspunkt bør findes en varig løsning med kun én mast, som kan bruges til så mange funktioner som muligt, og som samtidigt servicerer campingpladsen. 

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »