Nyt tilbud skal styrke trivslen

Nyt tilbud skal styrke trivslen

Sundhedsplejerske og pædagogisk personale arbejder sammen med
forældre om at styrke fokus på børns trivsel og skabe bedre overgange.

SKIBBY: Forældre til 0 til seks-årige i Skibby-området har fået tilbud om overgangsbesøg. Besøgene er en del af projektet Børnebroen, som Frederikssund Kommune har fået bevilget midler til fra Sundhedsstyrelsen. 

Projektet afprøves i første omgang i Skibby-området og vil senere blive et tilbud til forældre i hele kommunen.

Overgangsbesøg er et tilbud til alle. Besøgene skal bidrage til at styrke dialogen med forældrene om barnets trivsel og skabe et godt samarbejde omkring barnet. 

Samtidig skaber projektet rum for tidligt at få opmærksomhed på de børn, som ikke trives. 

Projektet skal bidrage til, at der kan sættes ind med indsatser så tidligt som muligt, så fagpersonale og forældre sammen kan afhjælpe barnets udfordringer eller forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

Trivsel er vigtig
Fokus på børns trivsel og styrket tidlig indsats for børn og unge har de senere år haft politisk fokus i Frederikssund Kommune og er baggrund for, at kommunen i 2017 søgte midler til Børnebroen.

Nyere forskning har haft en særlig opmærksomhed på trivsel hos de yngste børn. Der er en tæt sammenhæng mellem barnets trivsel og dets evne til at lære og udvikle sig. Især i de første leveår etableres egenskaber og kompetencer, som er byggestene til barnets videre udvikling.

Undersøgelser af børn, som ikke trives, viser desuden, at jo tidligere der sættes ind, jo bedre er mulighederne for at forebygge, at problemer udvikler sig og vokser sig større.

Hele vejen
Hidtil har Sundhedsplejen normalt haft kontakt med barnet og dets forældre, indtil barnet er 8 til 10 måneder. 

Først når barnet starter i skole, får barnet igen tilbud om samtale med sundhedsplejersken. Det gør Børnebroen op med. Via overgangsbesøgene får sundhedsplejersken mulighed for at følge barnet hele vejen. 

Et håb i projektet er, at forældre vil opleve overgangsbesøgene som en integreret del af det samarbejde, de i forvejen har med deres dagpleje, børnehus eller skole.

Forældre til de 0 til seks-årige får tilbud om tre overgangsbesøg. Det sker i barnets overgang, når barnet starter i henholdsvis dagpleje/vuggestue, børnehave og skole.

Hvis barnet starter i vuggestue eller børnehave, foregår besøget i barnets hjem. Ved start i dagpleje foregår besøget hos dagplejeren, og ved skolestart afholdes besøget på skolen.

Hvis man har spørgsmål til Børnebroens overgangsbesøg, skal man kontakte  Frederikssund Kommune på 47 35 10 00 og spørge efter:

Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen, sundhedschef Malene Størup eller projektleder Ditte Bentzen.

Andre artikler fra denne uge